Monthly Archives: kwiecień 2015

Rewolucja czy ewolucja w wersji 4.0?

From |
Rewolucja czy ewolucja w wersji 4.0?

Wynalezienie silnika parowego zapoczątkowało rewolucję przemysłową, która przeniosła wytwórstwo dóbr na wyższy poziom i pozwoliła na odejście od manufaktur, czyli produkcji mało seryjnej do produkcji wielko seryjnej. Dalsza mechanizacja procesów produkcyjnych ściśle wiązała się z reorganizacją technik masowej produkcji, natomiast trzeci etap to postępujący proces automatyzacji i informatyzacji procesów produkcyjnych. Obecnie stoimy w obliczu czwartej […]

PC WORX – zintegrowane środowisko programistyczne zgodne z IEC 61131

From |
PC WORX – zintegrowane środowisko programistyczne zgodne z IEC 61131

Ciągły rozwój technologii komunikacyjnych oraz programistycznych pozwolił na stopniowe odejście od prymitywnej automatyki przekaźnikowo-stycznikowej. Stosowanie tego typu układów kontroli wiązał się z licznymi ograniczeniami, które w znacznym stopniu podnosiły koszt instalacji (na okablowanie oraz komponenty). Dodatkowo automatyka oparta o układy stycznikowo-przekaźnikowe stwarzała wiele problemów obsłudze ponieważ aplikacje były niejednokrotnie bardzo złożone, tym samym mało transparentne […]

Przepis: Transmisja WLAN – mobilny odczyt parametrów

From |
Przepis: Transmisja WLAN – mobilny odczyt parametrów

Na obszarze 10 km2 rozmieszczone zostały przepompownie wody. Na każdej stacji zlokalizowany jest system automatyki nadzorujący pracę instalacji. Działanie układu jest w pełni zautomatyzowane i polega na regulacji pomp i zaworów w celu utrzymania stałego ciśnienia wody. Konserwatorzy instalacji dokonują okresowego przeglądu wszystkich obiektów. Przegląd polega na każdorazowym dotarciu do obiektu i sprawdzeniu statusu urządzeń. […]