Poprawna instalacja ogranicznika przepięć

From |

Ochronnik przeciwprzepięciowy jest efektywny tylko wtedy, gdy jest właściwie zainstalowany!

Zgodnie z tą zasadą sprawdźmy, jak poprawnie zamontować i podłączyć ochronnik typu 3. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić skuteczną ochronę urządzeń końcowych?

Do ochrony czułych urządzeń końcowych potrzebne jest urządzenie chroniące typu 3, stanowiące trzeci i ostatni stopień ochrony. Ważny warunek: ochrona przed przepięciami typu 2 musi być zainstalowana już w podrozdzielni. Innymi słowy – T3 stosujemy tylko gdy jest już T2 (o mniejszej obciążalności udarowej) oraz jeśli odbiornik jest dalej niż 10m od ochronnikaT2.

Odległość odbiorników od ochronnika > 10m -> zastosuj T3

A jakie przekroje przewodów?

Zgodnie z instrukcją dot. instalacji dla elektryka instalatora tzw. ulotką do opakowania maks. przekrój drutu wynosi 4 mm2, a linki 2,5 mm2.

Zainstaluj ochronnik przeciwprzepięciowy jak najbliżej wrażliwych urządzeń

Pomiar izolacji

Sposób montażu i podłączenia

Przed przystąpieniem do pomiaru izolacji instalacji należy wyjąć wtyk ochronny. W przeciwnym razie może prowadzić to do uzyskania nieprawidłowych wyników pomiaru.

Po zakończeniu pomiaru izolacji należy ponownie wetknąć wtyk ochronny w podstawkę.

Należy zwrócić uwagę, aby maksymalne napięcie robocze instalacji nie przekraczało najwyższego napięcia ciągłego UC.

Kodowanie w podstawce musi być zgodne z kodowaniem na wtyku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji elektrycznej wymagane jest urządzenie chroniące ochronnik przed skutkami oddziaływania prądu zwarciowego. Ogranicznik przepięć SPD (Surge Protective Device) należy chronić przez odłączenie za pomocą wyłącznika (F1, F2). Ogranicznik przepięć należy podłączyć w zależności od prądu znamionowego zastosowanego wyłącznika. Jeśli prąd znamionowy zastosowanego wyłącznika jest większy niż 32 A, to należy zastosować dodatkowy wyłącznik (F2 na rys. 2c).

Przykład: Potrzebuje zastosować ograniczniki przepięć typu 3. Na jakie aspekty należy zwrócić uwagę?

Rys. 1. Schemat elektryczny

W tym przypadku (rys. 1) ochronnik należy podpiąć jak na rys.2 (typ połączenia: V), ponieważ w przypadku zwarcia zasilacz może wygenerować prąd 60 A (Tab. 1), a podstawka jest w stanie wytrzymać 26 A. Dodatkowo należy zastosować dwa złącza, tak aby uniknąć bezpośredniego przepływu prądu zwarciowego przez zaciski ochronnika.

Tab. 1. Parametry zasilacza – QUINT4-PS/1AC/48DC/10

Selective Fuse Breaking (ISFB) 60 A
Rys. 2 Typ połączenia: V

Podany przykład pokazuje, że przy doborze ochrony przed przepięciami, należy zwrócić uwagę na różne aspekty, aby zapewnić kompleksową ochronę.

T3 wtyczka do gniazdka

Wystarczy umieścić w pierwszym wejściu w przedłużaczu, a już mamy ochronę w każdym wejściu. Zobacz parametry techniczne

ImpulseCheck – Miernik impulsów

Pierwszy na świecie inteligentnym systemem wspomagającym ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania. Zobacz parametry techniczne


Autor: Mateusz Pustułka – Specjalista ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.