Category Archives: ex

Ochrona przeciwwybuchowa w Europie

From |
Ochrona przeciwwybuchowa w Europie

Organizowane przez Phoenix Contact w grudniu seminarium dotyczące ochrony w strefach zagrożonych wybuchem uzmysłowiło nam, że warto temat tego typu ochrony poruszyć również na łamach bloga. Zagadnienie nie jest błahe ponieważ jak obrazuje historia, zaniedbania w tej właśnie dziedzinie niejednokrotnie doprowadziły do ludzkich tragedii oraz znacznych strat materialnych. Czym jest ATEX? Skrót ATEX pochodzi od […]