Category Archives: złączki szynowe

Jak rozróżnić obwody w rozdzielnicach budynkowych

From |
Jak rozróżnić obwody w rozdzielnicach budynkowych

Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi automatyzacji budynków, wzrasta również liczba zainstalowanych czujników i elementów wykonawczych – a tym samym wysiłek wymagany do dystrybucji lub zbierania potencjału. Dobre praktyki instalatorskie i coraz więcej standardów międzynarodowych (np. DIN 18015-2) wymaga, aby RCD (wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie różnicówka – RCD od residual current device) był przypisany do obwodów w taki sposób, […]

Czy końcówki rurkowe są konieczne część 2/2

From |
Czy końcówki rurkowe są konieczne część 2/2

W poprzednim poście pisałem o zaletach końcówek rurkowych. Dziś opiszę wyniki testów i praktyczne porady do aplikacji przemysłowych. Zbadaliśmy i porównaliśmy  metody obróbki wstępnej zwykłych przewodów pod względem spadku ich napięcia elektrycznego i oporności styku na podstawie przykładowego zakresu przekroju 2,5 mm² Stało się jasne, że nawet jeden przewód zmontowany z końcówką rurkową przynosi pewne […]

Czy końcówki rurkowe są konieczne część 1/2

From |
Czy końcówki rurkowe są konieczne część 1/2

Obecny rynek technologii przemysłowych połączeń elektrycznych oferuje wiele innowacyjnych technologii połączeń zapewniających użytkownikom szereg korzyści. Jednak wielu użytkowników nadal dręczy pytanie: Czy użycie końcówek rurkowych ma sens, a nawet czy jest konieczne dla połączeń przewodowych? Tulejkowe końcówki kablowe zostały wynalezione w latach 60 XX wieku. W tamtych czasach były one używane głównie jako ochrona mechaniczna […]