Monthly Archives: październik 2019

Modułowy system testowy FAME do 19″ ramek montażowych

From |
Modułowy system testowy FAME do 19″ ramek montażowych

System FAME do testowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej został rozbudowany o nowe możliwości. Rozwiązanie to efektywnie wykorzystywane jest w energetyce i przemyśle jako innowacyjny modułowy system testowy, do wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Dzięki niemu ręczne czynności pomiarowe można wykonywać automatycznie, szybko i bezpiecznie. Coraz więcej rozdzielnic i punktów podłączenia […]

System Radioline: nowe bloki funkcyjne dla PC WORX, STEP 7 i TIA Portal

From |
System Radioline: nowe bloki funkcyjne dla PC WORX, STEP 7 i TIA Portal

System Radioline umożliwia przesyłanie sygnałów we/wyj na odległość nawet 20 km. Stosowany jest w dużych obiektach zewnętrznych o rozproszonej strukturze, takich jak np. infrastruktura komunalna, wodociągi, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, instalacje wytwarzania energii, wydobywanie surowców, infrastruktura drogowa, parki chemiczne i inne obiekty technologiczne, czyli wszędzie tam gdzie trzeba często przesyłać ze stacji zewnętrznych do centrali […]