Monthly Archives: styczeń 2022

Sygnalizacja alarmów w układach energetycznych na przykładzie Infobox Phoenix Contact

From |
Sygnalizacja alarmów w układach energetycznych na przykładzie Infobox Phoenix Contact

Rosnąca liczba sygnałów w obiektach energetycznych takich jak, energetyczny blok wytwórczy czy stacja elektroenergetyczna jest faktem. Łatwo można sobie wyobrazić kłopot z trafną diagnozą w przypadku awarii. Oczywiście komplet potrzebnych informacji znajdziemy w systemach sterowania i nadzoru, niemniej lokalna identyfikacja problemu jest kluczowa ze względu na szybkość reakcji służb utrzymania ruchu. Rozwiązaniem jest system sygnalizacji […]

Szybkie i proste testy zabezpieczeń na przykładzie FAME 3 RACK

From |
Szybkie i proste testy zabezpieczeń na przykładzie FAME 3 RACK

Nad bezpieczeństwem i pewnością działania obiektów energetycznych, czuwają m. in. zabezpieczenia elektroenergetyczne. Niezależnie od ich typu, pewność pracy tych elementów jest kluczowa dla działania całego systemu. Łatwo można sobie wyobrazić błędy: brak zasilania urządzenia, całego zakładu przemysłowego czy miasta. Dlatego w programach serwisowych instalacji elektroenergetycznych niezależnie od poziomu napięć, bardzo ważne miejsce zajmują okresowe przeglądy […]

Cewki Rogowskiego Phoenix Contact jako doskonałe rozwiązanie dla projektów modernizacyjnych – Retrofit

From |
Cewki Rogowskiego Phoenix Contact jako doskonałe rozwiązanie dla projektów modernizacyjnych – Retrofit

Rosnące wymogi w zakresie nadzoru i sterowania siecią elektroenergetyczną na poziomach nn i SN, wymagają dopasowania istniejącej infrastruktury do potrzeb. Celem ograniczenia kosztów często modernizuje się istniejące układy (rozłącznikowe, pomiarowe, itp.) i doposaża je w zespoły telesterowania i telesygnalizacji. Poprawne działanie zespołów telesterowania i telesygnalizacji wymaga dostarczenia informacji z sieci, między innymi: poziomów natężenia prądów, […]