Przepis: Transmisja WLAN – mobilny odczyt parametrów

From |

moduł radiowy phoenix contactNa obszarze 10 km2 rozmieszczone zostały przepompownie wody. Na każdej stacji zlokalizowany jest system automatyki nadzorujący pracę instalacji. Działanie układu jest w pełni zautomatyzowane i polega na regulacji pomp i zaworów w celu utrzymania stałego ciśnienia wody. Konserwatorzy instalacji dokonują okresowego przeglądu wszystkich obiektów. Przegląd polega na każdorazowym dotarciu do obiektu i sprawdzeniu statusu urządzeń. W celu usprawnienia działań serwisowych postanowiono wyposażyć każdą instalację w łączność bezprzewodową a informacje o statusach urządzeń odczytywać na przenośnym komputerze.

schemat połączenia bezprzewodowego pozwala pobrać nformacje o statusach urządzeń odczytywać na przenośnym komputerze

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stacją a komputerem serwisanta zastosowano urządzenie FL WLAN EPA. Umożliwia ono bezpośrednią komunikację na dystansie do 100m. Serwisant wyposażony w komputer podjeżdża do obiektu na odległości zapewniającą komunikację (np. drogi zlokalizowanej w pobliżu) i wykonuje sprawdzenia poprawności działania urządzeń. Wszystkie urządzenia działające na przepompowni podłączone są do sterownika ILC 150 ETH. Sterownik posiada skonfigurowaną stronę Webową obrazującą stan każdego z urządzeń – oraz umożliwiająca zmianę parametrów pracy (czasy pracy, zadane parametry, itp.). Za pośrednictwem strony Webowej serwisant dokonuje inspekcji instalacji oraz wprowadza nastawy. Dzięki danym otrzymanym ze zdalnego odczytu pracownik obsługi decyduje o konieczności naprawy lub konserwacji urządzeń
Właściwości modułów FL WLAN EPA takie jak: łatwość konfiguracji, stopień ochrony IP65, bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego, zintegrowana antena zdecydowały o wyborze tego urządzenia do zdalnego serwisowania przepompowni wody.

Składniki:

Opis Numer katalogowy Nazwa
Adapter WLAN 2692791 FL WLAN EPA
Sterownik PLC 2985330 ILC 150 ETH
Zasilacz 5A 2866310 TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *