SIL – Czyli bezpieczeństwo od podszewki

From |

logo SILNa łamach bloga, w poście Bezpieczeństwo w obszarach przemysłowych pisaliśmy o zagadnieniach, które determinują stopień ochrony jaką zapewniać ma obsłudze nowo produkowana maszyna.

Jak mogliście zauważyć pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego to bardzo złożone zagadnienie, które najłatwiej zobrazować można za pomocą poniższego okręgu.
cykl życia- bezpieczeństwo funkcjonalne dla producentów maszyn

Cykl ten oparty jest w znacznym stopniu o wytyczne zawarte w dyrektywie maszynowej oraz deklaracji zgodności CE i te bezpośrednio dotyczą producentów maszyn. Natomiast integratorów systemów dotyczy EN 62061.

SIL-Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

Dziś jednak pozwolę sobie skupić się wyłącznie na kalkulacji poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa funkcjonalnego (Safety Integrity Level), w skrócie SIL. W technice procesowej jest bardzo istotnym wskaźnikiem. Bowiem poprzez poziom bezpieczeństwa definiowane są wymagania stawiane urządzeniu lub aplikacji, tak aby w pełni zobrazować prawdopodobieństwo awarii. Istotnym jest dążenie do możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy.

poziomy bezpieczeństwa funkcjonalnego bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL (Safety Integrity Level)

Im wyższy poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), tym większa jest redukcja ryzyka.

Jeżeli wystąpi awaria urządzenia lub systemu, to osiągany jest zdefiniowany stan. Rozpatrywanie na podstawie norm następuje według prawdopodobieństwa statystycznego. Wówczas miarodajne stają się normy bazowe IEC 61508 i IEC 61511.

SIL

PFD

Akceptowalne zagrożenie w chronionym systemie

SIL 1 ≥10-2 to < 10-1 Jedna niebezpieczna awaria na 10 lat
SIL 2 ≥10-3 to < 10-2 Jedna niebezpieczna awaria na 100 lat
SIL 3 ≥10-4to < 10-3 Jedna niebezpieczna awaria na 1000 lat
SIL 4 ≥10-5 to < 10-4 Jedna niebezpieczna awaria na 10000 lat

IEC 61508: Producent

IEC 61508 opisuje wymagania, które muszą zostać uwzględnione przez producenta urządzeń lub systemów.

IEC 61511: Budowa i eksploatacja instalacji

IEC 61511 opisuje wymagania dla budowy i eksploatacji instalacji z bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Za zgodność z wymaganiami normy odpowiada każdorazowo użytkownik, właściciel i projektant. Zobligowani są oni również do dokonania stosownych kalkulacji w oparciu o plany bezpieczeństwa i przepisy krajowe. Oprócz tego duże wymagania stawia się w stosunku od urządzenia, tak aby można je było zastosować w aplikacji dzięki zdefiniowanemu poziomowi, niezawodności eksploatacji (proven-in-use).

Słownik terminów stosowanych w normach EN 61508 i EN 61511.

Skróty pojęć Pojęcie/definicja
SIL Safety Integrity Level (poziom nienaruszalności bezpieczeństwa)
Jeden z czterech dyskretnych stopni służący do oceny wymagań dotyczących niezawodności funkcji bezpieczeństwa w systemach E/E/PE. E/E/PE oznacza elektryczne/elektroniczne/programowalne systemy elektroniczne. SIL 4 oznacza najwyższy stopień, a 1 najniższy stopień nienaruszalności bezpieczeństwa.
EUC Equipment under control
Urządzenie, maszyna, przyrząd albo instalacja stosowane do produkcji, przetwarzania materiału lub transportu.
MTBF Mean Time Between Failures
Oczekiwany średni czas pracy pomiędzy awariami.
PFD Probability of Failure on Demand
Prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi. Opisuje prawdopodobieństwo, że system bezpieczeństwa technicznego nie zrealizuje swojej funkcji w razie potrzeby.
PFDavg Average Probability of Failure on Demand
Średnie prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi.
E/E/PES Elektryczne/elektroniczne/programowalne systemy elektroniczne
Wszystkie urządzenia elektryczne i systemy, za pomocą których mogą być wykonywane funkcje bezpieczeństwa technicznego. Ujęte są tutaj zarówno proste urządzenia elektryczne, jak i sterowniki z programowalną pamięcią (PLC) wszelkiego rodzaju.
PFH Probability of dangerous Failure per Hour
Opisuje prawdopodobieństwo zagrożeń prowadzących do awarii na godzinę.
SFF Safe Failure Fraction
Udział nieszkodliwych awarii. Uzyskuje się go z częstotliwości nieszkodliwych błędów i zdiagnozowanych lub wykrytych błędów, w stosunku do całkowitej częstotliwości awarii systemu.
SIF Safety Instrumented Function
Funkcja bezpieczeństwa technicznego.
SIS Safety Instrumented System
System bezpieczeństwa technicznego. Składa się on z jednej lub kilku funkcji bezpieczeństwa technicznego. Dla każdej z tych funkcji obowiązuje wymaganie SIL.

A jakie są wasze doświadczenia związane z tym zagadnieniem? Podzielcie się z nami i innymi użytkownikami.

Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Rafał Sypniewski – Product Manager
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

3 thoughts on “SIL – Czyli bezpieczeństwo od podszewki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.