Monthly Archives: maj 2023

Kondycjonowanie sygnałów analogowych w przemyśle procesowym: bezpieczeństwo i niezawodność w strefach zagrożonych wybuchem

From |
Kondycjonowanie sygnałów analogowych w przemyśle procesowym: bezpieczeństwo i niezawodność w strefach zagrożonych wybuchem

Kondycjonery sygnału są niezwykle istotnym elementem łączącym poziom obiektu z poziomem sterowania i zasadniczo spełniają cztery funkcje: wzmacnianie – np. w aplikacjach, gdzie odległości między urządzeniami obiektowymi i systemem sterowania są duże,konwersja – kiedy standard sygnału urządzenia obiektowego jest inny od standardu kart we/wy sterownika,filtrowanie – kiedy linie sygnałowe narażone są na zakłócenia indukowane przez […]