Implikacje osobliwości ograniczników przepięć wg normy PN-EN 61643-11

From |

Autor: Mieczysław Ludwików, Senior Product Manager

bezpieczeństwo twojej instalacji zależy od prawidłowego doboru ochrony przed przepięciamiKlasy testów ograniczników przepięć to tylko połowa i to mniej ważnej informacji o ogranicznikach. A brak prób klasy testu dla tzw. kombinacji  ograniczników oraz wymaganych minimalnych wartości parametrów dla poszczególnych klas testów prowadzi do zamieszania na rynku. Odbija się to na nieświadomym niczego użytkowniku końcowym, który zwyczajnie nie chce być specjalistą od wszystkiego.

Uważny czytelnik normy PN-EN 61643-11: 2013 zauważy, że dla ograniczników przepięć poszczególnych typów pokazane klasy testów nakładają się na siebie.

  • Na ograniczniku typu 1 przeprowadza się test klasy I prądem piorunowym Iimp  (10/350 µs),  przeprowadza się również test prądem wyładowczym In (8/20 µs), którego wartość powinna być identyczna jak Iimp oczywiście w kiloamperach oraz napięciem Uoc, (1,2/50 µs), to w kilowoltach.
  • Na ograniczniku typu 2 przeprowadza się test klasy II prądem wyładowczym In (8/20 µs) napięciem Uoc, (1,2/50 µs).
  • Z kolei na ograniczniku typu 3 przeprowadza się test klasy III napięciem Uoc, (1,2/50 µs) oraz prądem wyładowczym  In (8/20 µs).

Jak z tego widać SPD typu 1 jest badany testami takimi, jak pozostałe!

Czytaj dalej

Adaptacja standardowych złącz i obudów do projektowanej aplikacji czy kosztowne tworzenie nowego produktu?

From |

Autor: Piotr Andrzejewski, DC & IFC Product Manager

Projektanci urządzeń elektronicznych starają się tworzyć nie tylko nowe urządzenia o wyjątkowej funkcjonalności, ale także dbają o ich nietuzinkowy wygląd. Jest to po części wymuszane przez działy marketingu firm, które doskonale wiedzą, że nie tylko funkcjonalność, czyli:

  • niezawodność
  • łatwość obsługi

ale także profesjonalny wygląd urządzenia pozwala je lepiej sprzedać 🙂

Wybór obudowy i złącz determinuje dostępność miejsca na PCB oraz określa maksymalne gabaryty komponentów użytych w dalszym procesie projektowym

Czytaj dalej

Prewencja w praktyce, czyli jak usunąć przepięcia w instalacjach zasilania maszyn i linii technologicznych

From |

Autor: Mieczysław Ludwików, Senior Product Manager

Każdy proces technologiczny wymaga włączania i wyłączania wielu urządzeń czy aparatów wg ustalonego algorytmu aby na końcu otrzymać produkt finalny.

Oznacza to obecność podstawowych źródeł problemów jak falowniki, styczniki, przekaźniki, maszyny, napędy wewnątrz ważnej instalacji.

Jeśli na ten obraz nałożymy dość przypadkową strukturę systemu zasilania linii czy maszyny, może się okazać, że może być ona nawet zagrożona częściowym prądem pioruna. Często bowiem bez refleksji do takich instalacji podłączane są lampy oświetlenia terenu lub inne zewnętrzne odpływy.

Prowadząc modernizacje maszyn czy linii z różnych powodów, często jesteśmy skazani na te same rozmiary szaf.

Rozważając choćby minimalną ochronę przed przepięciami musimy brać pod uwagę nie tylko rozmiary ogranicznika lecz również rozmiary dodatkowego zabezpieczenia.

Czytaj więcej

Jak w małej szafie AKP ochronić skutecznie wielką ilość obwodów sygnałowych?

From |

Autor: Mieczysław Ludwików, Senior Product Manager

Dążenie do miniaturyzacji znajduje swoje odbicie również w świecie automatyki wszelakich procesów.

termitrab complete najwęższe ograniczniki przepięćCoraz mniejsze aparaty, coraz wrażliwsze, bo wypełnione elektroniką nagle zderzają się z zagrożeniem wynikającym z wszechobecnych przepięć czy też incydentalnych wyładowań piorunowych.

Dla obiektów chronionych w klasach najwyższych norma PN-EN 62305 przewiduje zagrożenie prądami piorunowymi nawet do 2kA 10/350. Przy niewielkiej ilości obwodów sygnałowych oznacza to konieczność stosowania rozwiązań o najwyższej zdolności odprowadzania takich prądów niezależnie od rodzaju chronionego interfejsu.

Problem pojawia się wtedy, gdy obiekt jest wypełniony obwodami sygnałowymi, które zbiegają się w jednej szafie sterującej. Często bywa, że aby ochronić takie obwody ze względu na gabaryty ograniczników należy dostawić kolejną szafę.

Czytaj więcej

Kombinowane, kombinacja, kombinowanie… czyli o aparacie zgodnym z normą PN-EN 61643-11

From |

Autor: Mieczysław Ludwików, Senior Product Manager

Zanim wyjaśnię czym jest kombinowany ogranicznik przepięć, zacznę od samej definicji “kombinowania”:

Kombinować wg SJP www.sjp.pl

1. zestawiać elementy w spójną całość; łączyć, zespalać, jednoczyć;
2. potocznie: sprytnie przeprowadzać jakieś plany, prowadzić podejrzane, nieuczciwe interesy; kręcić, mieszać, motać;
3. potocznie: szukać rozwiązania jakiegoś problemu, zastanawiać się nad czymś; główkować, rozmyślać;
4. potocznie: robić coś, poprawiać, zmieniać, zwykle w sposób nieudolny lub niezupełnie uczciwy; grzebać, majstrować, manipulować;
5. potocznie o kobiecie i mężczyźnie: nawiązywać intymne stosunki

Definicja źródłowa wg PN-EN 61643-11 SPD typu kombinowanego

SPD, który zawiera zarówno elementy ucinające napięcie, jak i elementy ograniczające napięcie, może ucinać napięcie, ograniczać napięcie lub spełniać obie funkcje, w zależności od charakterystyk doprowadzonego napięcia.

Sama norma w praktyce ogranicza się jedynie do tej definicji i nie opisuje żadnych specyficznych prób dla „Klasy Kombinowanej” Producent ma dowolność w zawartości opisów przy większej ilości prób niż jedna.

Ważne jest to, że wszelkie certyfikowane ograniczniki, zgodnie z tą normą, SPD typu 1 są równocześnie badane jak SPD typu 2.

Czytaj dalej

Jak „torturowane” są zaciski Push-in zanim dopuszczone zostaną do produkcji seryjnej?

From |

Autor: Dariusz Chiliński – Menedżer Obszaru Biznesu IC

technologia push-in od phoenix contactNiezawodne połączenia to codzienne motto Phoenix Contact. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest jakość produktów. Nie ograniczamy się do kontroli jakości w gotowych produktach, lecz świadomie i odpowiedzialnie tworzymy ją na każdym etapie produkcji. Nie wiemy przecież gdzie trafią nasze zaciski, a chcemy być przygotowani na każdą możliwą okoliczność i miejsce zastosowania.

 

 

A trafiają one do trudnych warunków środowiskowych takich jak:

  • strefy zagrożone wybuchem
  • pojazdy szynowe (ciągle poddawane drganiom i wstrząsom)
  • w różne strefy klimatyczne gdzie temperatura otoczenia sięga minus lub plus 60oC.

Aby sprostać tym wymaganiom zaciski badane są nie tylko zgodnie z wytycznymi norm przemysłowych, ale również brane są pod uwagę wymagania norm i standardów z całego świata gwarantując stabilność i niezmienność parametrów połączenia. Najwyższą jakość produktów potwierdzają liczne badania prowadzone w we własnym akredytowanym laboratorium oraz w zewnętrznych laboratoriach branżowych. Czytaj dalej

Dozwolone układy połączeń ograniczników przepięć dla układu sieci TN-S i ich zalety dla użytkownika

From |

Autor: Mieczysław Ludwików, Senior Product Manager

Bywa, że nie zastanawiając się nad wieloma różnymi opcjami, pomijamy nieświadomie coś, co jest dla nas korzystne. Przykładem są dwa układy połączeń ograniczników, gdzie nieświadomie akceptujemy gorszą jakość ochrony.

Taki cichym bohaterem jest niedoceniany układ 3+1.

Układ połączeń ograniczników 3+1, którego rodowód wywodzi się z układu sieci TT

3 Warystory od L do wspólnego N 1 Iskiernik pomiędzy N oraz PE

3 Warystory od L do wspólnego N
1 Iskiernik pomiędzy N oraz PE

Samo połączenie ograniczników może zawierać w sobie trzy elementy ograniczające albo ucinające przepięcia albo wręcz kombinowane włączone pomiędzy trzy fazy a przewód neutralny i iskiernik separujący przewód neutralny od ochronnego. A ponieważ istnieje wiele niejasności w obszarze ochrony przed przepięciami, obecność tego właśnie iskiernika, którego funkcją tutaj jest separacja i ochrona tylko jednej izolacji, każe niektórym nazywać niepoprawnie układ 3+1 układem kombinowanym. To jest zwyczajny błąd.

 

 

Czytaj dalej

Trzy sposoby na: stacja ładowania prądem przemiennym cz.3/3

From |

Autor: Adam Kralewski, Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego

Nadszedł czas na ostatnią 3 część sposobów na stację ładowania pojazdów elektrycznych. W ostatnim odcinku przygotowaliśmy platformę pod wersje zaawansowaną. Przedstawimy jak wersję standard przekonfigurować do wersji „advance”. Jednak, aby to zrobić niezbędne są pewne założenia, które obecnie poczynimy i dotyczyć będą one sposobu korzystania oraz rozliczeń za ładowanie.

  • darmowy dostęp dla pewnej grupy użytkowników wyposażonych w karty RFID ( pracownicy firmy użytkujący pojazdy elektryczne).
  • płatny poprzez usługę SMS, gdzie użytkownik otrzymuje zwrotną wiadomość z kodem, po wprowadzeniu, którego z panelu dotykowego otrzymuje możliwość ładowania pojazdu elektrycznego.

Spełnienie powyższych wytycznych wymaga doposażenia stacji wykonanej w wersji standard (prezentowana w poście 2/3) w sterownik GSM, webowy panel dotykowy oraz czytnik kart RFID.
Czytaj dalej

Trzy sposoby na: stacja ładowania prądem przemiennym cz.2/3

From |

Autor: Adam Kralewski, Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego

Czas na 2 część naszej trylogii dotyczącej różnych wariantów stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Tym razem skupię się na wersji standard: opcji bardziej rozbudowanej w stosunku do poprzednio prezentowanej, która stanowi idealne rozwiązanie dla małych firm lub obiektów użyteczności publicznej, w celu nieodpłatnego udostępniania go pracownikom, klientom czy interesantom. Podobnie jak w przypadku poprzedniej wersji bazujemy na jednostce kontrolnej EVCC 2902802, która jest platformą dla wszystkich omawianych wersji stacji AC.

schemat budowy słupka ładowania pojazdów elektrycznych

Czytaj dalej

Trzy sposoby na: stacja ładowania prądem przemiennym cz.1/3

From |

Autor: Adam Kralewski, Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego

Dziś przedstawię Wam jeden z trzech wariantów stacji ładowania w oparciu o kontroler EVCC firmy Phoenix Contact. Sterownik ten stanowi „serce” układu i odpowiada za komunikację z pojazdem oraz monitorowanie parametrów ładowania. Opracowany zgodnie z normą IEC 61851-1 gwarantuje wysoką kompatybilność i bezpieczną pracę ze wszystkimi obecnie produkowanymi samochodami elektrycznymi.

Przydomowa stacja do ładowania pojazdów elektrycznych

Wersja ta dedykowana jest do ładowarek domowych montowanych na ścianie w garażu lub zewnętrznych elementach budynku. Zasilanie z domowej instalacji elektrycznej pozwala na zredukowanie, niektórych komponentów takich jak licznik energii, czy ograniczniki przepięć (montaż stacji ładowania w LPZ 2,3). Mniejsza ilość urządzeń wpływa na koszt oraz prostotę montażu i samego użytkowania. Proces ładowania w tym przypadku może zostać przerwany automatycznie przez samochód lub przez użytkownika w wyniku przyciśnięcia przycisku.
Czytaj więcej