Monthly Archives: listopad 2017

Prewencja w praktyce, czyli jak usunąć przepięcia w instalacjach zasilania maszyn i linii technologicznych

From |
Prewencja w praktyce, czyli jak usunąć przepięcia w instalacjach zasilania maszyn i linii technologicznych

Każdy proces technologiczny wymaga włączania i wyłączania wielu urządzeń czy aparatów wg ustalonego algorytmu aby na końcu otrzymać produkt finalny. Oznacza to obecność podstawowych źródeł problemów jak falowniki, styczniki, przekaźniki, maszyny, napędy wewnątrz ważnej instalacji. Jeśli na ten obraz nałożymy dość przypadkową strukturę systemu zasilania linii czy maszyny, może się okazać, że może być ona […]

Jak w małej szafie AKP ochronić skutecznie wielką ilość obwodów sygnałowych?

From |
Jak w małej szafie AKP ochronić skutecznie wielką ilość obwodów sygnałowych?

Dążenie do miniaturyzacji znajduje swoje odbicie również w świecie automatyki wszelakich procesów. Coraz mniejsze aparaty, coraz wrażliwsze, bo wypełnione elektroniką nagle zderzają się z zagrożeniem wynikającym z wszechobecnych przepięć czy też incydentalnych wyładowań piorunowych. Dla obiektów chronionych w klasach najwyższych norma PN-EN 62305 przewiduje zagrożenie prądami piorunowymi nawet do 2kA 10/350. Przy niewielkiej ilości obwodów […]