Transmisja bezprzewodowa komunikacji w Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej

From |

W związku z obecną perspektywą unijną w branży kolejowej notuje się coraz większy wzrost ilości prowadzonych modernizacji, w tym urządzeń sterowania ruchem. Często procedury przetargowe związane z prowadzeniem inwestycji trwają długo, wobec czego wykonawcy stają przed trudnym wyzwaniem przeprowadzenia modernizacji poszczególnych przejazdów w krótkim czasie.

Wszelkie rozwiązania pozwalające skrócić czas modernizacji są niezwykle cenne!

Jednym z elementów infrastruktury są przejazdy kolejowe. W Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP) sygnały z czujników koła prowadzone są do szafki przytorowej, skąd następnie przy użyciu kabli miedzianych lub światłowodowych doprowadzane są do kontenera SSP.

Jakie trudności może napotkać wykonawca?

  • Uzgodnienia i prawa własności poszczególnych działek, przez które należy poprowadzić okablowanie. Uzyskanie zgody od wszystkich właścicieli działek jest często czasochłonne.
  •  Roboty ziemne. Często wymagają one użycia ciężkiego sprzętu, co zwykle jest kosztowne i wymaga zaplecza technicznego. Również warunki atmosferyczne często utrudniają wykonanie robót, np. mroźna i długa zima czy wysoki stan wód gruntowych. Powoduje to wydłużenie prac, a w efekcie skrócenie czasu, który pozostaje na wykonanie instalacji oraz przeprowadzenie uruchomienia.
  • Koszty związane z zabezpieczeniem robót, w szczególności zabezpieczenia mienia np. kabli przed kradzieżą.
  • Ryzyko uszkodzenia położonego wcześniej kabla np. przy pracach ziemnych.

Alternatywą dla tradycyjnego wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, jest zastosowanie technologii bezprzewodowej w komunikacji pomiędzy szafką przytorową, a kontenerem SSP.

Na rynku oferowane są rożne rozwiązania wykorzystujące technologię bezprzewodową. Często urządzenia te działają w paśmie, które wymaga pozwolenia radiowego. Dostępne są również urządzenia wykorzystujące częstotliwości nielicencjonowane np. 2,4 GHz czy 5 GHz. Dla pasma 2,4 GHz możemy skorzystać z rozwiązań w technice radiowej WLAN.

We współpracy z firmą Zakłady Automatyki Kombud S.A znaleźliśmy rozwiązanie:

  • wspólnie zaprojektowaliśmy,
  • przetestowaliśmy,
  • zbudowaliśmy,

system transmisji danych dla samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w oparciu o technikę bezprzewodową WLAN.

Komunikacja pomiędzy szafą przytorową, a kontenerem SSP, realizowana jest poprzez transmisję bezprzewodową wykorzystującą urządzenia WLAN pracujące w paśmie 2,4 GHz. Odległość pomiędzy urządzeniami nadawczym i odbiorczym wynosi około 1km.

System SSP, jaki powstał w oparciu o komunikację bezprzewodową.

Zasada działania SSP nie zmienia się, jedynie medium komunikacyjne uległo zmianie. Sygnały z czujników przytorowych przesyłane są przewodami do szafki przytorowej. Następnie drogą radiową, przy wykorzystaniu urządzeń FL WLAN 5100, dane są przesyłane do kontenera SSP i dalej już w tradycyjny sposób do urządzeń wykonawczych. Polecenie do sygnalizatora TOP, wysyłane jest również z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej.

Jak działa komunikacja bezprzewodowa dla SPP? Zobacz film:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

W wyniku procesu certyfikacji system przeszedł szereg badań, na tej podstawie otrzymał dopuszczenie do stosowania i jest eksploatowany od 2 lat.

Zastosowanie technologii bezprzewodowej umożliwiło znaczne skrócenie czasu wykonania instalacji. Po ustawieniu masztów, w przeciągu jednego dnia, urządzenia zostały podłączone i uruchomione. Ze względu na zastosowane pasmo o częstotliwości 2,4 GHz nie były wymagane pozwolenia radiowe.

UWAGA! Technika bezprzewodowa ma jednak swoje ograniczenia. Każdorazowo wymaga sprawdzenia warunków terenowych, czy nie występują ograniczenia w postaci drzew, budynków itp.

Również odległość ma decydujący wpływ na wysokość masztów, rodzaju okablowania, czy moc urządzeń i zastosowanych anten.

Biorąc wszystko pod uwagę warto jednak rozważyć zastosowanie technologii bezprzewodowej w komunikacji SSP, tam gdzie jest otwarty teren i odległości około 1 km, szczególnie, że w obecnej perspektywie unijnej dla kolei przewiduje się znaczny wzrost ilości modernizowanych urządzeń sterowania ruchem.

Więcej o rozwiązaniach dla kolejnictwa na www.phoenixcontact.pl/kolejnictwo

Autor: Daniel Dolny– Menedżer ds. przemysłu – procesy ciągłe i kolej
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *