Ochrona przeciwwybuchowa w Europie

From |

szkolenia atex phoenix contactZagadnienie nie jest błahe ponieważ jak pokazuje historia, zaniedbania w tej właśnie dziedzinie niejednokrotnie doprowadziły do ludzkich tragedii oraz znacznych strat materialnych.

Organizowane przez Phoenix Contact seminaria ATEX dotyczące ochrony w strefach zagrożonych wybuchem uzmysłowiło nam, że warto temat tego typu ochrony poruszyć również na łamach bloga.

Czym jest ATEX?

Skrót ATEX pochodzi od francuskich słów „ATmosphere EXplosible”. W granicach Unii Europejskiej do realizacji ochrony przeciwwybuchowej przyjęto jako obowiązującą dyrektywę ATEX 94/9/WE, która dotyczy producentów urządzeń. Użytkownicy zobligowani są do stosowania 1999/92/WE. Wyżej wymienione dyrektywy podlegają implementacji przez członkowskie instytucje normalizacyjne.

Grupa docelowa Dyrektywa Oznaczenie zwyczajowe*
Producenci 94/9/WE ATEX 100a

ATEX 95

Użytkownicy 1999/92/WE ATEX 118a

ATEX 137

* Dyrektywa opiera się w każdym z przypadków na odpowiednim artykule Traktatu Założycielskiego UE. Obecnie numeracja artykułów Traktatu uległa zmianie. W Polsce dyrektywa nr 94/9/WE wprowadzona jest do systemu prawnego aktualnym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2005 r. (DzU 2005 nr 263, poz. 2203), a dyrektywa nr 1999/92/WE odpowiednio Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W celu odpowiedniej procedury oceny zgodności, producent zobowiązany jest do określenia kategorii do której należy produkt.

Wymagania w stosunku do grup i kategorii urządzeń

Grupa urządzeń Kategoria Poziom zabezpieczenia Środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego Warunki eksploatacyjne
I M1 Bardzo wysoki Dwa niezależne środki zabezpieczające

 

Bezpieczne w przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń

Ze względów bezpieczeństwa musi istnieć możliwość eksploatacji urządzeń przy występowaniu atmosfery wybuchowej
I M2 Wysoki Środki zabezpieczenia działają w normalnych, a także w ciężkich warunkach eksploatacyjnych Konieczne jest zapewnienie możliwości odłączenia urządzeń w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej
II 1 Bardzo wysoki Dwa niezależne środki zabezpieczające

 

Bezpieczne w przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń

Urządzenia przeznaczone do ciągłej eksploatacji w strefach 0, 1, 2 (G) i 20, 21, 22 (D)

 

II 2 Wysoki Bezpieczne w normalnej eksploatacji i w przypadku częstych zakłóceń lub uszkodzeń

 

Urządzenia przeznaczone do ciągłej eksploatacji w strefach 1, 2 (G) i 21, 22 (D)
III 3 Normalny Bezpieczne w normalnej eksploatacji Urządzenia przeznaczone do ciągłej eksploatacji w strefach 2 (G) i 22 (D)

Urządzenia grupy I:

Urządzenia do stosowania w kopalniach, oraz instalacjach powiązanych, które zagrożone są gazem kopalnianym lub pyłem węglowym.

Urządzenie grupy II:

Urządzenie do stosowania w innych miejscach niż wyrobiska górnicze, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Do poszczególnych z grup, które ujęte są w dyrektywie 94/9/WE przyporządkowane zostały kategorie. M1 i M2. Urządzenia II grupy określają kategorie 1, 2, 3. Kategorie dotyczące urządzeń, którym odpowiada dyrektywa 1999/92/We powiązane są bezpośrednio ze strefami zagrożenia wybuchowego.

Podział na strefy zagrożenia wybuchem

W obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem, zgodnie z normami wyróżnia się następujące strefy:

  • obszar zagrożony wybuchem mieszanin gazowych,
  • obszar zagrożony wybuchem pyłów palnych,

Do niedawna strefy dla atmosfery gazowej określone były w normie EN 60079-10, natomiast dla pyłów w normie EN 61241-10.

W ramach ujednolicania przepisów opracowana została norma EN 60079, w której podział na strefy został zdefiniowany odpowiednio przez EN 60079-10-1 dla gazów i EN 60079-10-2 dla pyłów.

Przykład podziału na strefy

strefy ex

Strefy dla obszarów zagrożonych wybuchem gazu

W normie EN 60079-10-1 zdefiniowano strefy dla obszarów zagrożonych wybuchem.

Strefy Rodzaje zagrożeń
Strefa 0 Ciągłe, długie okresy, często
Strefa 1 Sporadycznie
Strefa 2 Normalnie nie, a jeżeli tak, to tylko przez krótki okres

Podział stref determinuje czas trwania oraz częstotliwość występowania atmosfery wybuchowej.

Dowiedz się więcej na szkoleniu Ochrona przeciwwybuchowa ATEX

Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

One thought on “Ochrona przeciwwybuchowa w Europie

  1. Tessa

    Zapewnianie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w całej europie jest niezbędne do zrównoważonego rozwoju przemysłu. Trzeba przyznać, że w tym momencie mamy naprawdę odpowiedzialne regulacje prawne.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.