Standard ładowania pojazdów elektrycznych CCS

From |

Na całym świecie przyjęły się różne standardy ładowania ze specyficzną geometrią złączy. Ponieważ jednak mogą one być częściowo niekompatybilne ze sobą, podjęto starania, aby opracować europejską normę o międzynarodowym potencjale.

CCS (Combined Charging System) – geneza

Wspólnie z wiodącymi producentami samochodów takimi jak Audi, Carmec, Porsche, BMW, Daimler, Volkswagen, Opel stworzyliśmy system ładowania pojazdów elektrycznych CCS (Combined Charging System) oparty na międzynarodowych normach.

Jego istotnym elementem jest gniazdo ładowania pojazdu tzw. Combo, do którego pasują zarówno wtyki ładowania AC (1-lub 3-fazowe), jak i DC. Pojazd elektryczny potrzebuje więc tylko jednego gniazda do ładowania prądem przemiennym AC lub stałym DC. W porównaniu z ładowaniem prądem przemiennym (AC) ładowanie prądem stałym (DC) umożliwia przesyłanie znacznie wyższej mocy, dlatego jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku krótkich przerw na ładowanie podczas dłuższych tras.

Standard CCS obowiązuje zarówno w Europie (typ 2) jak i Ameryce Północnej (typ 1). Należy jednak pamiętać, że mimo, iż są one zgodne z zasadą CCS to geometria złączy w obu przypadkach delikatnie się różni.

Budowa gniazda CCS

Kliknij aby zobaczyć widok 3D

W górnej części gniazda pojazdu znajdują się styki AC przeznaczone dla wtyku prądu przemiennego AC oraz styki sygnałowe CP i PP. Natomiast w dolnej części gniazda styki DC. 

Aby naładować pojazd prądem przemiennym, wtyk podłącza się do styków AC gniazda pojazdu, podczas gdy znajdujące się poniżej styki DC pozostają niewykorzystane.

Natomiast w przypadku ładowania prądem stałym, wtyk kabla ładowania pokrywa całą (górną i dolną) powierzchnie przyłączeniową gniazda ładowania. Ale do procesu ładowania wykorzystywane są styki DC a z górnej części gniazda pojazdu tylko PE oraz styki sygnałowe CP i PP przeznaczone do obsługi komunikacji z pojazdem.

Blokada wtyku ładowania

Przy przesyłaniu wysokich prądów ładowania niezbędne jest zabezpieczenie przed odłączeniem w trakcie ładowania.

Wszystkie gniazda pojazdu CCS firmy Phoenix Contact wyposażone są standardowo w silniczek ryglujący.

Blokuje on, podczas ładowania, wtyk w gnieździe pojazdu i uniemożliwia tym samym jego wyjęcie nawet z dużą siłą z gniazda pojazdu.

Precyzyjne monitorowanie temperatury – skuteczna ochrona przed przegrzaniem

Proces ładowania powinien przerywać się w momencie osiągnięcia wartości progowych powodujących wyłączenie. W przeciwnym razie w przypadku błędu może dojść do przegrzania, a nawet zapalenia się poszczególnych komponentów i/lub pojazdu. Dlatego gniazda Phoenix Contact wyposażone są standardowo w czujniki temperatury, mierzące temp na stykach AC (układ czujników PTC) i stykach DC (2 x Pt 1000)

Wartości temperatury są przesyłane do sterownika ładowania za pomocą odpowiednich wyjść sygnałowych. Dzięki temu sterownik ładowania może przerwać ładowanie lub zmniejszyć moc ładowania.

Należy pamiętać, że w trakcie procesu ładowania zachodzi konieczność ciągłego monitorowania i dokonywania oceny temperatury z czujników. Ponieważ istnieje wiele czynników wpływających na nią, na przykład: sposób ułożenia przewodów AC i DC, przekrój przewodów, temperatura otoczenia, czas ładowania, prąd ładowania.

Więcej o gniazdach ładowania CCS do wszystkich rodzajów pojazdów

Autor:Rafał Sypniewski –– Menedżer obszaru biznesu E-mobility 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.