Przypływy na produkcji oczami stażystów

From |

Staż  to świetna okazja na zdobycie doświadczenia i wykorzystania wiedzy w praktyce. W trakcie naszego stażu w ramach Letniego Programu Stażowego mieliśmy okazję uczestniczyć we warsztatach  przepływowych. Zapraszamy do artykułu, w którym chcemy podzielić się naszą wiedzą z zakresu jednego z narzędzi Lean Management wykorzystywanych na produkcji.

Od ponad 4 lat System Ciągłego Doskonalenia jest wpisany w strategię PxCW. Rozwojowi kultury Lean Management towarzyszą przepływy na produkcji, które mają wpływ na większą efektywność i produktywność pracowników.

Kiedy warto zastanowić się nad wdrożeniem przepływu na produkcji?

Jeszcze na niektórych stanowiskach na produkcji pracuje się w sposób nieuporządkowany, co wiąże się z dodatkową pracą. Produkuje się więcej niż zostało zamówione przez klienta, a w rezultacie tworzą się zapasy i równolegle generują się koszty. W celu eliminacji podstawowego marnotrawstwa – nadprodukcji można wprowadzić ciągły przepływ. Usprawnienia w obszarze produkcji przynoszą korzyści finansowe firmie, ale także wytwarzanie artykułów jest płynniejsze i efektywniejsze.

Na czym polega przepływ?

Przepływ to płynne, jednokierunkowe przekazywanie produkowanego  elementu ze stanowiska na stanowisko.

Elementy nie powinny być gromadzone między operacjami, a czas przebywania na każdym ze stanowisk (takt) powinien być taki sam. Aby wyrównać czasy do taktu, należy zauważyć i wyeliminować wszystkie zbędne czynności i ruchy pracownika. Całość skutkuje równomiernym przepływem produktu między operacjami, przez co czas przejścia produktu przez proces jest mniejszy. Gdy ilość zamówionych przez klienta sztuk zostanie wyprodukowana, pracownicy dokonują szybkiego przeorganizowania swojego miejsca pracy.

Przepływ można porównać do wyścigu wioślarzy. 

Jak łatwo zauważyć dzięki współpracy szybciej można osiągnąć cel. Tą zależność można zauważyć również w pracy zawodowej, np. na produkcji. Metodą pozwalającą wprowadzić efektywną pracę zespołową jest tworzenie przepływów.

Co należy zrobić, żeby wdrożyć przepływ? 

Wymaga to odpowiedniej wiedzy,  praktycznych umiejętności, a także zaangażowanych pracowników. Kluczowa jest organizacja warsztatów, podczas których pracownicy mogą przekonać się, że przepływ niesie za sobą realne korzyści, a czas wykonania produkowanych elementów jest krótszy niż podczas systemu pchanego. Takie warsztaty powinny się odbyć podczas produkcji artykułu, do którego chcemy wdrożyć przepływ. Ich celem jest obserwacja możliwych usprawnień w procesie produkcji.

Nasze doświadczenia w przepływach!

Mieliśmy okazję brać udział w kilku warsztatach przepływowych dotyczących usprawnienia procesu produkcji artykułów z różnych działów produkcyjnych. Zachęcamy do przeczytania naszej relacji!

Warsztaty przepływowe dla artykułów PTFIX 2,5.

Celem zorganizowanych warsztatów była nowa produkcja obejmująca: utworzenie standardów stanowiskowych, ustalenie optymalnych przepływów, orientacja na procesy, poprawa lub eliminacja transportu sztuk, eliminacja nieefektywnych czynności, planowanie wg wariantów lub liczby osób.

Już na początku trwania warsztatów można było dostrzec, ogólny chaos i brak potrzebnych standardów.

Stan przed warsztatami

Po warsztatach zredukowano zbędne ruchy co przyczyniło się na polepszenie efektywności. Przyjęto konkretną wartość buforu, która jest stale kontrolowana przez pracowników podczas produkcji. Po wprowadzeniu nowego standardu zyskano także dwukrotnie większą efektywność! W takcie warsztatów pojawiło się także wiele usprawnień zgłoszonych przez samych pracowników – takie jak: przebudowa praski, monitor do sprawdzenia taktu linii, zbudowanie dodatkowych pojemników.

Stan po warsztatach

Jakie zauważyliśmy wyzwania przy wdrażaniu przepływów?

 • Sceptycznie nastawieni pracownicy do wprowadzania przepływów (często brak informacji na temat co to jest przepływ i czemu to ma służyć, opór przed zmianą)
 • Różnorodność maszyn wykorzystywana w procesie przepływu
 • Potrzeba dostosowania stanowisk montażowych do przepływu
 • Różnica opinii na temat wdrażanych rozwiązań (wybór najbardziej optymalnych rozwiązań opierających się na kompromisie

Podczas warsztatów przeprowadziliśmy rozmowy z pracownikami, poniższa tabela ukazuje przepływ z ich perspektywy.

BRAK PRZEPŁYWU VS. PRZEPŁYW

BRAK PRZEPŁYWU

PRZEPŁYW

 • Pracuję indywidualnie
 • Kiedy mam problem, dość długo czekam na pomoc
 • Produkuję dużo, tworząc bufory. Czasem zdarza mi się ”przerobić” zlecenie.
 • Zdarza się, że trudno jest mi wyrobić swoją normę.
 • Czasem muszę zanieść coś na inne stanowisko, tracę wtedy dużo czasu
 • Czasami się pomylę i tego nie zauważam
 • Pracujemy zespołowo. Zwracam uwagę na to, żeby inni radzili sobie ze swoimi zadaniami.
 • Wiem, że w razie potrzeby inni mi pomogą, bo pracujemy dla wspólnego celu.
 • Produkuję tyle, ile w danej chwili jest potrzebne.
 • Pracuję w równym tempie, żeby zapewnić ciągłość w przepływie.
 • Ograniczam zbędne ruchy, wszystko mam pod ręką
 • Jeżeli zrobię coś źle, osoba, która siedzi obok od razu to zauważy i nie będę produkować odpadu.

Cieszymy się, że mieliśmy możliwość uczestniczenia we warsztatach przepływowych. Była to świetna możliwość zobaczenia jak wygląda wprowadzenie przepływu na produkcji, a także zaczerpnięcia wiedzy z zakresu Lean Management w praktyce

Słowniczek

 • Przepływ – produkty płyną przez wszystkie stanowiska danego procesu w sposób ciągły, jak w potoku, bez przestojów i zahamowań.
 • Czas taktu – określa ile czasu jest dostępne na wyprodukowanie jednej sztuki wyrobu.
 • Lean Management – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem; pot. szczupłe zarządzanie.
 • Proces produkcji – ciąg działań, jakim poddawane są materiały, surowce, tworzywa. Są to działania i operacje, które mogą być wykonywane przez człowieka lub maszynę.
 • Linia produkcyjna – ciąg stanowisk pracy, które ustawione są według wykonywanych kolejnych operacji produkcji.
 • Bufor – nadprodukcja; zapas, którego na daną chwilę nie można „przerobić”.
 • Zbędny ruch – każdy ruch pracowników, który może zostać zastąpiony/ wykluczony.
 • Oczekiwanie – przestój między jedną operacją, a drugą.
 • Kaizeny – Pomysły pracowników wpływające na proces ciągłego doskonalenia.
 • Wąskie gardła – procesy w łańcuchu procesów, które ograniczają zdolność i przepustowość całego łańcucha. Wynikiem wąskiego gardła są m.in. zastoje w produkcji.

Pozdrawiamy!

Pati, Julka, Tomek, Łukasz, Marcin, Julita, Ola, Dorota, Kamila, Asia

 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

One thought on “Przypływy na produkcji oczami stażystów

 1. zarządzanie

  Bardzo dobrze czyta się tego bloga. W bardzo poukładany sposób blog ten prezentuje swoje teksty,
  można polecać tą stronę i jeszcze poznać wiele ciekawych rzeczy.

  Ciekawie to jest z tym, że można przeskakiwać między artykułami i
  jeszcze wyszukiwarka.
  Na 100% będę tutaj wracał.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.