Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 1/2

From |

Część 1 –  z czego składa się funkcja bezpieczeństwa?

Częścią procesu redukcji ryzyka jest określenie funkcji bezpieczeństwa maszyny (np. zatrzymania awaryjnego, mutingu), które mają być realizowane przez związane z bezpieczeństwem elementy systemu sterowania  SRP/CS.  Taka kombinacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemu sterowania realizujących typową funkcję bezpieczeństwa składa się z:

 • wejść (np. wyłączniki zatrzymania awaryjnego, sterowanie oburęczne)
 • jednostek logicznych/przetwarzających (np. przekaźniki bezpieczeństwa, sterowniki bezpieczeństwa)
 • wyjść / elementów sterowania mocą (np. styczniki, zawory)
Przykład kombinacji związanych z bezpieczeństwem elementów systemu sterowania

Przykład kombinacji związanych z bezpieczeństwem elementów systemu sterowania

Na podstawie grafu ryzyka dla każdej funkcji bezpieczeństwa  należy wyznaczyć wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa Pl: a, b, c, d lub e. Wynika on z oceny ryzyka i odnosi się do poziomu zmniejszenia ryzyka, które ma być zrealizowane przez SRP/CS.   Im bardziej zmniejszane jest ryzyko, tym wyższy musi być poziom PLr.

Graf do określania wymaganego PLr dla funkcji bezpieczeństwa wg EN ISO 13849-1:2015

Graf do określania wymaganego PLr dla funkcji bezpieczeństwa wg EN ISO 13849-1:2015

Objaśnienia:

 • Start – punkt początkowy do wyznaczenia udziału funkcji bezpieczeństwa w zmniejszaniu ryzyka
 • Niskie ryzyko – mały udział w zmniejszaniu ryzyka
 • Wysokie ryzyko – duży udział w zmniejszaniu ryzyka
 • PLr – wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa

Parametry ryzyka:

 • S – Ciężkość urazów
  • S1 – Lekkie (zwykle odwracalne) urazy
  • S2 – Ciężkie (zwykle nieodwracalne urazy lub śmierć)
 • F – Częstość narażenia i/lub czas jego trwania
  • F1 – Rzadkie, do mniej częstych, i/lub krótki czas narażenia
  • F2 – Częste, do ciągłych, i/lub długi czas narażenia
 • P Możliwość uniknięcia zagrożenia lub ograniczenia szkody
  • P1 Możliwe w określonych warunkach
  • P2 Prawie niemożliwe

Czytaj część 2: Wykrywanie defektów

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym

Autor: Rafał Sypniewski- Product Manager
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

One thought on “Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 1/2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.