Ochrona przed przepięciami dachowych instalacji fotowoltaicznych

From |

Dziś dowiesz się:

Jak prawidłowo zabezpieczyć instalację elektryczną obiektu, gdy na dachu zamierzamy zainstalować panele fotowoltaiczne.

dach z panelami fotowoltaicznymi

Opisane sytuacje i rozwiązania są zgodne z najnowszą normą IEC 61643-32

W poprzednim poście zamieściłem listę głównych czynników wpływających na ilość i typ ograniczników przepięć jakie należy zastosować oraz miejsce ich instalacji:

 • typu i położenie obiektu
 • obecności lub brak instalacji odgromowej LPS (ang. Lightning Protection System),
 • długości przewodów połączeniowych,
 • możliwości zachowania dystansu separacyjnego pomiędzy piorunochronem a instalacją fotowoltaiczną.
Obiekt z zewnętrzną instalacją odgromową, brakiem możliwości zachowania dystansu separacyjnego pomiędzy panelami a instalacją odgromową oraz długimi przewodami ≥10m. SPD – Ogranicznik przepieć (ang. Surge Protective Device)

Obiekt z zewnętrzną instalacją odgromową, brakiem możliwości zachowania dystansu separacyjnego pomiędzy panelami a instalacją odgromową oraz długimi przewodami ≥10m. SPD – Ogranicznik przepieć (ang. Surge Protective Device)

Tabela: jakie ograniczniki przepięć należy zastosować w zależności od instalacji:

SPD Bez LPS Z LPS, zachowany dystans separacyjny Z LPS, brak dystansu separacyjnego
L < 10m L 10m L < 10m L 10m L < 10m L 10m
1 T2 dla PV T2 dla PV T2 dla PV T2 dla PV T1 dla PV T1 dla PV
1’ T2 dla PV T2 dla PV T1 dla PV
2 T1 lub T2 T1 lub T2 T1 T1 T1 T1
2’ T2 T2 T1

Opis:
LPS
– Instalacja odgromowa (ang. Lightning Protection System)
T1 dla PV – w praktyce stosuje się typy T1/T2 lub T1 do obwodów DC PV
T1 – należy stosować typ T1 lub T1+T2 lub T1/T2 do obwodów AC
1 – SPD typu T2 dla PV lub T1 dla PV zgodnego z IEC 61643-31
1’ – SPD typu T2 dla PV lub T1 dla PV zgodnego z IEC 61643-31
2 – SPD typu T1 lub T2 zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534 oraz zgodnie z IEC 61643-11
2’ – SPD typu T1 lub T2 zgodnie z IEC 61643-11

SPD w miejscu 2’ nie jest wymagany gdy:

 • falownik i główna skrzynka rozdzielcza budynku są połączone do tej samej listwy uziemiającej każdy przewodem o długości ≤ 0,5m (gdy falownik znajduje się w głównej szafie)
  lub
 • przewody od SPD w głównej skrzynce do falownika są <10m i przewód PE jest poprowadzony razem z przewodami zasilającymi AC

SPD w miejscu 1’ nie jest wymagany gdy:

 • przewody od falownika do generatora są <10m i poziom ochrony Up ogranicznika zainstalowanego w miejscu 1 jest niższy lub równy 0,8 Uw napięcia wytrzymywanego generatora
  lub
 • poziom ochrony Up ogranicznika zainstalowanego w miejscu 1 jest niższy lub równy 0,5 Uw napięcia wytrzymywanego generatora

Rozwiązania ochrony przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych, jakie polecam, do zastosowania w zależności od aplikacji:

Opcja 1

 • Gotowe,wygodne w zastosowaniu skrzynki z ogranicznikami przepięć, o których pisałem poprzednio KLIK

Opcja 2

 • Ograniczniki przepięć serii VAL-MS, poniżej do wyboru modele na stronę AC i DC typy T1/T2, T2 oba z i bez złącza komunikacyjnego. Ograniczniki należy zamontować zgodnie z dołączoną do nich instrukcją.

Seria VAL-MS, modele dedykowane na stronę DC:

ogranicznik przepięć PV T1/T2 2801161 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM
2801160 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V
2801164 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
2801163 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
PV T2 2800627 VAL-MS 1000DCPV/2+V-FM
2800628 VAL-MS 1000DCPV/2+V
2800641 VAL-MS 600DCPV/2+V-FM
2800642 VAL-MS 600DCPV/2+V

*FM – złącze sygnalizacyjne (modele stosowane zwykle tylko w aplikacjach przemysłowych)

Seria VAL-MS, modele dedykowane na stronę AC:

ogranicznik przepięć T1/T2 2800183 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM (3 fazy)
2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 (3 fazy)
2800186 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM
2800187 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
T2 2859181 VAL-MS 320/3+1-FM  (3 fazy)
2859178 VAL-MS 320/3+1 (3 fazy)
2804432 VAL-MS 230/1+1-FM
2804429 VAL-MS 230/1+1

*FM – złącze sygnalizacyjne (modele stosowane zwykle tylko w aplikacjach przemysłowych)

Masz pytania? Zostaw komentarz!

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *