Jak policzyć maksymalne długości przewodów (obwodu czujnika bezpieczeństwa i obwodu resetu) dla przekaźnika bezpieczeństwa?

From |

W zależności od wielkości maszyny, aby zapewnić wolne od błędów działanie przekaźnika bezpieczeństwa, już na etapie projektowania należy sprawdzić czy maksymalne długości przewodów w obwodzie czujnika bezpieczeństwa i w obwodzie resetu dla danego przekaźnika bezpieczeństwa nie zostały przekroczone.

W poniższym przykładzie przedstawiłem w jaki sposób takie obliczenia należy wykonać.

Obliczenie maksymalnych długości przewodów obwodu wyłącznika bezpieczeństwa i resetu dla przekaźnika bezpieczeństwa PSR-ESAM4

schemat przekaźnika bezpieczeństwa PSR-ESAM4

Dane techniczne: Przekrój przewodu: A= 1.5 mm²

Przewodność elektryczna miedzi (Cu): k = 56 m/(W x mm²) (przy 20°C)

Dane wejściowe przekaźnika bezpieczeństwa:

Maksymalny spadek napięcia dla S11-S12, S21-S22 i S33-S34: wynosi w przybliżeniu 2 V DC (odpowiada to w przybliżeniu

RL = R1 + R2 + R3

RL = 50 W

Podane wartości można znaleźć w karcie katalogowej dla odpowiedniego przekaźnika bezpieczeństwa.

Obliczenia: l=RL xAx κ

l = 50 W x 1.5 mm² x 56 m/W x mm2

l = 4200 m

 

Gdzie:

l               Maksymalna długość przewodu

RL            Rezystancja przewodu

A             Przekrój przewodu

κ             Przewodność elektryczna miedzi (Cu)

W obliczeniach wzięto po uwagę obydwa kanały wyłącznika bezpieczeństwa i obwód resetu (S11-S12, S21-S22, oraz S12-S34).

W przypadku aplikacji z automatycznym resetem, długość przewodu między S12-S35 nie musi być brana pod uwagę.

Autor: Rafał Sypniewski- Product Manager
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.