Jak ograniczyć koszty związane postojem procesu produkcyjnego

From |

W rynku procesów ciągłych, szczególnie rafineriach istotną role odgrywa zachowanie ciągłości produkcji. Optymalizuje się systemy i linie produkcyjne aby produkować jak najwydajniej i bez zbędnych postojów, czy awarii.

Redundantna komunikacja

Dlatego często używa się redundantnych systemów DCS, powiela się również komunikację pomiędzy tymi systemami, a szafami krosowymi (marshalingowymi).  Samych sygnałów przychodzących z instalacji obiektowej nie powiela się. Sygnały te są bezpośrednio, lub pośrednio przez separatory Ex i wpinane do odpowiednich wejść/wyjść (I/O) systemu DCS.

W przypadku uszkodzenia jednego z wejść na module, często należy wymienić cały moduł wejść/wyjść. W przypadku braku redundancji modułów spowoduje to zatrzymanie linii produkcyjnej, co może doprowadzić do niekontrolowanego zatrzymania procesu, a w rezultacie spowodować straty związane z przerwaniem produkcji. Aby tego uniknąć stosuje się często rozwiązania typu hot-swap, czyli wymianę modułów „na gorąco” bez konieczności zatrzymania procesu.

Nowa platforma Axioline P

  • Moduły I/O systemu Axioline P można dołączyć bezpośrednio do sterownika np., AXC 3152 lub do wyspy PROFINET i komunikować się za pomocą protokołu PROFINET z systemem DCS, tworząc tzw. system rozproszony wejść/wyjść (Remote I/O).
  • Komunikacja z systemem DCS jest również redundowana, co przy możliwości wymiany modułów na gorąco (hot-swap) daje nam niezawodną komunikację i wymianę danych z urządzeniami obiektowymi, a w rezultacie oszczędności powodowane brakiem postojów związanych z awarią, czy wymianą modułu.
  • Dodatkowo możemy zwiększyć oszczędności poprzez instalację wyspy Axioline P z modułami bezpośrednio w strefie 2 Ex, ograniczając w ten sposób długości kabli sygnałowych.

Ważne! Portfolio obejmuje istotne w automatyzacji procesów moduły wejść/wyjść, takie jak ulepszona komunikacja HART w obu przypadkach analogowych modułów wejść/wyjść (AI/AO), moduły wejść cyfrowych dla czujników NAMUR, czy sterownie solenoidami za pomocą modułów wyjść cyfrowych.

Więcej o systemie Axioline P

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Przykłady zastosowań Axioline P

Instalacje odsalania, krakinigu

W rafineriach instalacje odsalania, czy krakingu często występują pojedynczo. Wówczas urządzenia muszą posiadać dodatkowe funkcje takie jak np. hot-swap w celu redukcji czasu ich wymiany podczas postoju.

Urządzenia mieszające, dozujące i mieszające

Przestoje urządzeń mieszających, dozujących i mieszających mają bezpośredni wpływ na przetwarzanie produktu końcowego. Często wymagana jest redundancja komunikacji oraz funkcjonalność hot-swap modułów w celu niezawodnej pracy.

Autor: Daniel Dolny– Menedżer ds. przemysłu – procesy ciągłe i kolej

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.