IIoT Framework – dlaczego warto korzystać z bramki IIoT?

From |

W czasach czwartej rewolucji przemysłowej coraz więcej urządzeń w parku maszynowym podłączanych do sieci sprawia, że zarówno systemy nadrzędne jak i sieci będą przetwarzały coraz więcej danych.  

Dane z obszaru produkcyjnego pochodzące z różnych maszyn i urządzeń mogą występować w różnych formatach

Aby gromadzić dane z różnych urządzeń na poziomie sieci OT i przekazać systemom nadrzędnym IT polecam nieodpłatną bramę IIoT framework dla sterownika PLCnext.

IoT Framework – darmowe rozwiązanie maksymalnie upraszcza wymianę danych pomiędzy systemami produkcyjnymi (OT) a systemami informatycznymi (IT)

Podstawą jest wstępnie przygotowana aplikacja, którą można uruchomić do dowolnym sterowniku PLCnext Technology. Do aplikacji należy dodać i sparametryzować tak zwane konektory, czyli interfejsy najpopularniejszych protokołów i standardów OT i IT. Do działania wymagany jest co najmniej jeden konektor wejściowy i jeden wyjściowy.

Do uruchomienia IoT Framework nie jest wymagana wiedza programistyczna

Całość konfiguracji odbywa się metodą „przeciągnij i upuść” oraz poprzez prostą parametryzację zmiennych. Jednocześnie większość elementów aplikacji jest otwarta i możliwa do dowolnej modyfikacji. Pakiet IoT framework zawiera również pełną dokumentację opisującą sposoby tworzenia własnych konektorów, które można później wykorzystywać w kolejnych projektach lub udostępnić społeczności poprzez PLCnext Store.

Aplikacja umożliwia znormalizowanie danych ze wszystkich urządzeń komunikacyjnych, dzięki czemu każde urządzenie i system komunikują się z tym samym formacie danych.

Informacja pochodząca z każdego punktu staje się zrozumiała i czytelna dla systemów nadrzędnych.

Powyższy schemat przedstawia możliwości podłączenia urządzeń, w tym przypadku podłączony jest sterownik „Maszyna 1” oraz miernik parametrów sieci „EMpro370”. Dostarczone zmienne mogą być zarówno boolowskie jak i zmienne REAL np. z miernika do pomiaru energii lub pomiaru temperatury. Wszystkie dane są znormalizowane przy pomocy IIoT framework tak, aby pochodząca z nich informacja była zrozumiała dla systemów nadrzędnych.

IIoT framework jest przygotowany zarówno pod standardowe języki programowania sterowników PLC, zgodne ze standardem IEC 61131 oraz języki programowania wysokiego poziomu takie jak C++, C#, Python, PHP czy JavaScript. Na powyższym rysunku można zobaczyć jak duże jest zróżnicowanie interfejsów pochodzących ze świata OT i IT włączając w to również usługi chmurowe.


Autor: Jarosław Filipiak – – Menedżer ds. Przemysłu – Automatyzacja Procesów Produkcji

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.