Gdzie diabeł nie może tam PSR Mini pośle

From |

Oszczędność na poziomie projektowania czy też remontów, urządzeń wymuszają niejednokrotnie konieczność zastosowania mniejszych aparatów łączeniowych. Często osoby odpowiedzialne za tego typu aplikacje zastanawiają gdzie znaleźć kompromis pomiędzy relatywnie małymi gabarytami, a zachowaniem wszystkich niezbędnych funkcji bezpieczeństwa. Rozwiązanie może stanowić rodzina najmniejszy dostępnych obecnie przekaźników bezpieczeństwa PSR-MINI.

Przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MS35, może być zastosowany w aplikacjach gdzie wymagana jest kategoria 4/Ple (ISO 13849) i SILCL3 (IEC 62061), z wyłącznie jednym redundantnym torem zezwolenia (13-14). Jednak czy jeden tor zezwolenia jest wystarczający? Co w przypadku gdy wymagane jest sterowanie dwoma cewkami styczników? Jak obrazuje poniższy schemat, zwarcie w przewodach prowadzących do styczników można wykluczyć tylko w przypadku gdy przekaźnik bezpieczeństwa oraz styczniki są zainstalowane w tej samej szafie sterowniczej. Tego typu informacja została zamieszczona w normie ISO 13849-2 (D4).

Schemat przekaźnika bezpieczeństwa PSR MS35

Schemat przekaźnika bezpieczeństwa PSR MS35

EN ISO 13849-1 , obowiązuje od maja 2007r.

 • Rozszerza kategorie bezpieczeństwa umożliwiając dokładniejsze oszacowanie potencjalnego zagrożenia
 • Opisuje sprzęt i oprogramowanie
 • Umożliwia łatwiejszą implementację funkcji bezpieczeństwa dla konfigurowalnych urządzeń bezpieczeństwa
Kategoria Opis Ilość kanałów
B Wystąpienie pojedynczego błędu może doprowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa 1
1 Wystąpienie pojedynczego błędu może prowadzić do utraty bezpieczeństwa, ale prawdopodobieństwo wystąpienia jest mniejsze niż w kategorii B 1
2 Wystąpienie pojedynczego błędu może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami

Utrata funkcji bezpieczeństwa rozpoznawana jest poprzez test

1
3 Gdy wystąpi pojedynczy błąd to funkcja bezpieczeństwa jest zawsze zachowana

 • Wykrywane są niektóre, ale nie wszystkie uszkodzenia
 • Kumulacja błędów może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa.

 

2

(redundancja)

4 Cześć systemu sterowania związana z bezpieczeństwem musi być zaprojektowana być tak aby:

 • Pojedynczy błąd nie prowadził do utraty funkcji bezpieczeństwa
 • Błędy są wykrywane na czas, aby zapobiec utracie funkcji bezpieczeństwa

 

2

(redundancja)

Dostępność funkcji bezpieczeństwa. Kalkulacja za pomocą grafu.

W oparciu o 3 pytania:
• S: Ciężkość naruszenia
• F: Częstotliwość i/lub czas trwania wystawienia na zagrożenia
• P: Możliwość uniknięcia zagrożenia

Graf opisujący kategorię bezpieczeństwa

Graf opisujący kategorię bezpieczeństwa

Graf opisujący PL

Graf opisujący PL

Kategorie B i 1

Komponenty:

 • I: Wejście, czujnik
 • L: Logika, sterowanie
 • O: Wyjście, (silnik) stycznik

Kategorie bezpieczeństwa B i 1

Kategoria 2

Komponenty:

 • TE: urządzenie testujące
 • OTE: wynik testu

Kategoria bezpieczeństwa 2

Kategoria 3
Kategoria bezpieczeństwa 3

Kategoria 4

Kategoria bezpieczeństwa 4

Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.