EMMA Service – jak znaleźć oszczędności dzięki zarządzaniu energią w oparciu o IIoT

From |

Rosnące ceny energii i surowe wymogi prawne sprawiają, że pomiar i analiza zużycia mediów w firmach są ważniejsze niż kiedykolwiek. Do tego zadania mogą być użyte rozwiązania IoT, które można nie tylko łatwo zainstalować, ale i obsługiwać bez potrzeby posiadania dużej wiedzy technicznej.

Pomiar zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach

W przeszłości pomiar zużycia energii odgrywał raczej podrzędną rolę. Zmieniło się to gdy zmniejszenie śladu węglowego stało się kluczowe, a koszty energii w krótkim czasie wystrzeliły mocno w górę. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, które do tej pory nie stosowały żadnego lub tylko podstawowy monitoring zużycia energii. Stosując nowe rozwiązania mogą uzyskać bardziej szczegółowy przegląd zużycia energii przez poszczególne procesy, maszyny lub systemy. Dzięki temu mogą wykryć miejsca na potencjalne oszczędności, które następnie przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów za energię.

Wyzwania przy analizie zużycia energii

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią w przedsiębiorstwach stają jednak przed problemem wygodnego rejestrowania niezbędnych danych dotyczących zużycia. Mierniki energii elektrycznej, montowane np. na maszynach, co prawda mogą być połączone z infrastrukturą IT za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych. Jednak wymaga to pewnego wysiłku i dużej wiedzy, aby połączyć wiele urządzeń, zarejestrować dane, a następnie wyciągnąć mądre wnioski z wyników. Może w tym pomóc odpowiednie oprogramowanie analityczne, które również sensownie zwizualizuje dane, jednak ze względu na koszty bardzo często taka analiza danych wykonywana jest w nieprzyjaznym Excelu.

Stanowi to prawdziwe wyzwanie dla menedżerów ds. energii, którzy muszą pracować z ograniczonymi zasobami i nierzadko w innych lokalizacjach niż miejsca powstawania kosztów. Dlatego sytuacja ta wydaje się stworzona dla systemu zarządzania energią opartego na IoT. Takie rozwiązanie można wdrożyć przy niewielkich zasobach IT. Warunkiem jest zastosowanie urządzeń pomiarowych obsługujących IoT w danej szafie sterowniczej lub na maszynie/instalacji, i ich podłączenie do routera oraz konta w usłudze chmurowej.

Jednym z takich przykładów są mierniki EMpro z obsługą IoT i usługą analizy danych pomiarowych EMMA (Energy Monitoring, Management and Analytics) dostarczane przez Phoenix Contact.

Mierniki parametrów sieci EMpro z obsługą IoT (Analiza danych energii i wydajności | Phoenix Contact) są podłączane bezpośrednio do platformy Proficloud.io poprzez Ethernet i szyfrowany protokół MQTT.

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) to popularny protokół stosowany powszechnie w dziedzinie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT). Jest to otwarty protokół do komunikacji maszyna-maszyna (M2M), który umożliwia przesyłanie danych telemetrycznych w postaci wiadomości między urządzeniami.

Usługi dostępne w Proficloud

Device Management Service

Używając bezpłatnej usługi Device Management Service można zintegrować urządzenia pomiarowe z nowym lub istniejącym systemem.

EMMA

EMMA to intuicyjny w obsłudze Smart Service wizualizujący dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i poboru mocy urządzeń. Jest to rozwiązanie, które umożliwia zdalny dostęp do tych danych – niezależnie od miejsca zainstalowania urządzeń pomiarowych. Usługa EMMA może wspierać menedżera ds. energii na etapie sprawdzania cyklu PDCA (Plan Do Check Act) zgodnie z międzynarodową normą ISO 50001: 2018 (Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001 | PHOENIX CONTACT). W EMMA można porównywać różne okresy pomiarowe lub urządzenia ze sobą. A prosty, intuicyjny wygląd EMMA zapewnia łatwą obsługę

Time Series Data

Time Series Data Service umożliwia stały dostęp do pozostałych danych pomiarowych. Do celów wizualizacji i analizy danych energetycznych można stworzyć swój własny pulpit z różnymi formami wizualizacji danych lub skorzystać z gotowego szablonu.

Przykład aplikacji: chłodnia

Producent przekąsek chce mieć przejrzystość w zakresie wykorzystania energii w swoich zakładach produkcyjnych i chłodniach, ponieważ dąży do produkcji neutralnej pod względem emisji CO2 i chce trwale obniżyć koszty energii. Aby móc zidentyfikować wymagane kroki mające na celu zmniejszenie zużycia energii, firma musiała wiedzieć z jednej strony: jakie ilości energii potrzebuje obecnie do chłodzenia na tonę ziemniaków przechowywanych w swoich chłodniach. Z drugiej strony była zainteresowana zużyciem energii na kilogram wyprodukowanego produktu.

Poprzedni comiesięczny odczyt liczników, a także ocena za pomocą list Excel były czasochłonne i nie zapewniały wystarczającej przejrzystości, aby osiągnąć oba cele.

Na podstawie analizy zwizualizowanych wyników zużycia energii i mocy w EMMA ulepszono chłodzenie, w oparciu o przechowywane ilości ziemniaków, a także zoptymalizowano proces produkcji.

Więcej o analizie danych przeczytasz:

Analiza danych energii i wydajności

System archiwizacji i wizualizacji oraz analizy danych pomiarowych w chmurze

Porównanie: liczniki energii a wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci

Zobacz też film pokazujący możliwości analizy danych pomiarowych z wykorzystaniem mierników EMpro

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Autor: Rafał Sypniewski –– Menedżer obszaru biznesu IF/ IFC/ Safety  i E-mobility 


Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.