Efektywność montażu szaf sterowniczych, a technologia łączeń. Część I

From |

Jak każdy dążysz pewnie do optymalizowania swoich prac związanych z montażem szaf sterowniczych. Bardzo ważnym elementem jest wybór technik połączeń, a następnie dobranie złącza o odpowiednim zastosowaniu, a takie mamy w ofercie Phoenix Conatct.

Ważnym elementem jest nie tylko szybkość i łatwość montażu, ale pewność połączenia. Dużym postępem w tym kierunku po podstawowym typie złącz opartych na połączeniach śrubowych, było wprowadzenie złącz sprężynowych.

Wykorzystanie tej techniki, pozwoliło na zaoszczędzenie  około 20% czasu na montażu. Jednakże dalej wymagało posiadania odpowiedniego narzędzie, aby nie uszkodzić sprężyny, ponadto rozwiązanie to obarczone jest możliwością błędnego podłączenia przewodu.

Z tego powodu zostało wymyślone nowe rozwiązanie Push-in.

Ma zalety podstawowego złącza sprężynowego, ale dzięki pomarańczowemu przyciskowi, zyskało na bezpieczeństwie obsługi, pewności prawidłowego podłączenia przewodu oraz jeszcze skróciło czas montażu o kolejne 5%.

Możesz odłączyć przewód za pomocą dowolnego przedmiotu, którym wciśniesz pomarańczowy przycisk. Jest on z materiału izolacyjnego, dzięki czemu nie ma zagrożenia porażenia nawet kiedy na złączu jest potencjał.

Po wciśnięciu pomarańczowego przycisku, możesz umieścić w złączu również przewody bez tulejki.

Połączenie to jest odporne na drgania i wstrząsy, a rozwiązanie ma złącza typu PT od 1,5 mm2 do 35 mm2 oraz odmianę PTPOWER od 35 mm2 do 185 mm2. Co oznacza, że w rozwiązaniu PT możesz podłączyć przewody od 0,14 mm2, a do każdej złączki można stosować rozmiar tulejki o przekroju danego złącza (przykładowo PT 4 możesz podłączyć przewód 4 mm2 z tulejką plastikową, a bez tulejki o stopień wyżej, czyli 6 mm2).

Budowa taka sprawia, że sprężyna dociskowa nie jest narażona na uszkodzenie i dzięki temu jej siła docisku jest stała przez cały czas użytkowania złącza. Rozwiązania jakie proponuje Phoenix Contact, pozwalają na wprowadzanie przewodów od góry lub z boku, w zależności jakie masz możliwości przestrzenne w szafie sterowniczej.

Cała gama rozwiązań pozwala na różne zastosowania. Począwszy od złącz wielopoziomowych.

Złączki przelotowe, złączki wieloprzewodowe i złączki wielopoziomowe | Phoenix Contact

Posiadają nawet do 4 poziomów ( przy większej ilości sygnałów możesz zastosować PTRV, ale o nich w kolejnej części opisu). W układach, w których przewidujesz pomiary i testy, możesz wykorzystać złącza z możliwością rozwierania układów za pomocą odłączników nożowych z dźwigienką lub bez. Wtedy w takiej przerwie można umieścić element oporowy, elektroniczny (np. diodę), zabezpieczenie obwodu.

Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym | Phoenix Contact

W układach pomiarowych można stosować ich odmiany z możliwością zwierania przekładników prądowych po ich wtórnej stronie i bezpiecznym odpięciem układów pomiarowych lub zabezpieczających.

Złączki przekładnikowe do komfortowych układów testowych | Phoenix Contact

Kiedy jest trudny dostęp z podłączeniem przewodów, możesz zastosować odmiany tych złącz z wtyczkami, które również mogą być w technice łączeniowej Push-in.

Wtykowe złączki szynowe | Phoenix Contact

To rozwiązanie również pozwala na podłączenie przewodów na kilku poziomach. Wtyczki umożliwiają podpięcie przewodów poza miejscem docelowym i wetknięcie tak przygotowanej wtyczki wraz przewodami do złącza.

Wtyczki mogą być również dowolnie konfigurowane. Umożliwia to np. umieszczenie w jednym zestawie różnych potencjałów, zerowego jak i ochronnego przewodu. Dodatkowe ich zakodowanie, pozwoli uniknąć pomyłki przy wkładania do złącza.

Rozwiązaniem dla większych przekrojów jest grupa złącz typu PTPOWER.

Tutaj pomarańczowy przycisk zmienił się w dźwignię, aby łatwiej było podłączyć grubsze przewody. Zakres przekroju jest od 35 mm2 do 185 mm2.

Rozwiązanie to ma te same zalety co omawiane złącza powyżej. Przy wystarczająco sztywnym przewodzie, możesz go umieścić w zamkniętym złączu bez używania narzędzi. Możesz również zamontować poprzez wsunięcie przewodu do złącza i za pomocą dźwigni załączyć przez dociśnięcie sprężyn do odizolowanej części przewodu.

Żeby wysunąć przewód należy za pomocą płaskiego wkrętaka przesunąć dźwignię do góry.

Podczas zamykania i otwierania jest słyszalny klik, a  prążki na przycisku i na obudowie muszą się pokryć. Jest to jednoznaczne z odpowiednim położeniem styków (sprężyny – otwarte – zamknięte). Ta wizualna i dźwiękowa sygnalizacja pomaga uniknąć błędów montażowych.

Zapraszam na naszą stronę 👉 Przyłącze Push-in | Phoenix Contact

Wszystkie opisane rozwiązania pozwalają usprawnić pracę przy montażu szaf sterowniczych.

O innych możliwościach złącz w technologii Push-in w kolejnej części 😉

Autor:Mariusz Giertych – Menedżer Produktu – połączenia przemysłowegsm: +48 602 652 168
email:mgiertych@phoenixcontact.pl
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.