Czasy ładowania pojazdów elektrycznych – porównanie

From |

Czas ładowania pojazdów elektrycznych to jedna z pierwszych rzeczy, nad którą zastanawia się przyszły użytkownik pojazdu elektrycznego. Zależy on od wielu różnych czynników:

  • mocy ładowania, która znowu może być uwarunkowana mocą przyłączeniową naszej instalacji,
  • typu instalacji (1 fazowa, 3 fazowa)
  • specyficznego dla danego pojazdu napięcia i prądu ładowania
  • pojemności, typu akumulatora, itd.

Średnie czasy ładowania dla zasięgu 100 km dla różnych sposobów ładowania obowiązujących w Europie

In -Cable-Control and Protection Device pozwala na ładowanie pojazdów elektrycznych bez potrzeby korzystania z dedykowanego obwodu czy też stacji ładowania.

Kabel ładowania wyposażony jest w urządzenie sterujące tzw. In-Cable Control (do komunikacji z pojazdem w celu sterowania procesem ładowania) i urządzenie zabezpieczające (IC-CPD). Można go podłączyć do „zwykłego”, domowego gniazdka jednofazowego, a jego maksymalna moc ładowania to 3,6 kW.


Ładowanie prądem przemiennym z domowej ładowarki lub stacji ładowania AC najlepiej robić w nocy lub w godzinach pracy. Szybkość ładowania zależy od wydajności naszej instalacji, ale też mocy ładowarki/prostownika znajdującego się w pojeździe elektrycznym.

W Europie wtyki ładowania AC typ 2 umożliwiają ładownie jedno lub trójfazowe z mocą od 3,6 KW do 22kW. Mogą być na stałe zamocowane do stacji ładowania lub być wersji „przenośnej”, obustronnie zakończonej wtykami.

Uwaga! Aby naładować pojazd ze stacji ładowania AC, pojazd musi być wyposażony w gniazdo pojazdu typu 2, do prądu przemiennego lub typ CCS typ2 do prądu przemiennego i stałego.


Ładowanie prądem stałym pozwala na szybkie (poniżej 1h) naładowanie pojazdu. Moc ładowania może wynosić nawet 300 kW.

Kable z wtykiem ładowania montowane są na stałe do stacji ładowania DC. Stacje szybkiego ładowania DC podłączane są przeważnie do sieci prądu przemiennego. Przetwarzają one prąd prąd przemienny AC na prąd stały DC, dzięki zainstalowanym modułom mocy.

Uwaga! Aby naładować pojazd ze stacji ładowania DC pojazd musi być wyposażony w gniazdo CCS typ2.


Ultra szybkie ładowanie DC, tzw. HPC (High Power Charging) coraz częściej spotykane na np. na autostradach. Pozwala na bardzo szybkie naładowanie pojazdu.

Ze względu na wysoką moc ładowania wynoszącą nawet 1000 kW kabel z wtykiem ładowania wymaga chłodzenia. Geometria wtyku HPC jest taka sama jak w przypadku niechłodzonego wtyku CCS2, dlatego pasuje on do każdego auta wyposażonego w gniazdo pojazdu CCS2.

Podsumowanie

Najprostszym, ale zarazem najwolniejszym sposobem ładowania jest ładowanie z instalacji 1-fazowej. Jest ono odpowiednie dla pojazdów z akumulatorami o mniejszych pojemnościach i gdy długi czas ładowania nie ma znaczenia dla użytkownika.

Znaczne skrócenie czasu ładowania pojazdów elektrycznych można osiągnąć, ładując pojazd z trójfazowej sieci AC lub jeszcze bardziej – prądem stałym DC ze stacji ładowania DC,

Autor: Rafał Sypniewski –– Menedżer obszaru biznesu E-mobility 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.