Budowa instalacji według zasad EMC

From |

Infrastruktura elektroniczna instalacji przemysłowych wykazuje wysoką wrażliwość na zakłócenia przejściowe. Prowadzą one do ograniczenia bezpieczeństwa instalacji jak i jej dyspozycyjności po stronie zasilania oraz w systemach danych i systemach informatycznych.

Aby podnieść odporność wszelkich instalacji oraz aparatów w nich połączonych wykonuje się różne zabiegi. W tym celu min. stosuje się odgromniki oraz ograniczniki przepięć, systemy uziemiające oraz ekranowanie, muszą być jednakże dostosowane do dzisiejszych wymagań.

Wybór koncepcji ekranowania dla instalacji danych i informatycznych

Ekrany stosowane są aby zmniejszyć oddziaływanie zakłóceń na aktywne przewody z jednej strony jak i wysyłanie zakłóceń z aktywnych przewodów do sąsiednich systemów.

Jeżeli producent systemu zaleca stosowanie przewodów ekranowanych, to należy takie przewody podłączyć, zgodnie z wytycznymi producenta.

emc - jednostronne uziemienie ekranu

Jednostronna powłoka ekranu tłumi pola elektryczne i związane z nimi prądy kompensacyjne o niskiej częstotliwości

Sposób podłączenia ekranu przede wszystkim zależy od oczekiwanych zakłóceń.

W celu wytłumienia pól elektrycznych i związanych z nimi prądów wyrównawczych o niskiej częstotliwości wymagane jest jednostronne uziemienie ekranu.

 

Aby zmniejszyć tego rodzaju zakłócenia, często jedna ze stron łączona jest z masą poprzez kondensator. To przerywa pętle uziemienia w stosunku do prądów stałych jak i o niskiej częstotliwości

W przypadku niekorzystnych warunków uziemienia i obustronnie połączonego ekranu powstają pętle wyrównawcze

Ten rodzaj wykonania nie zapewnia ochrony przed sprzężeniami magnetycznymi i nie uwzględnia tematyki różnicy potencjałów.

Wytłumienie zakłóceń, powstałych wskutek oddziaływania pola elektrycznego oraz redukcja magnetycznych pól przemiennych możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy ekran połączony jest z obu stron.

W przypadku obustronnego połączenia ekranu powstają jednak pętle wyrównawcze poprzez uziemienie, które niosą ze sobą znane wady.

Aby zmniejszyć tego rodzaju zakłócenia, często jedna ze stron łączona jest z masą poprzez kondensator. To przerywa pętle uziemienia w stosunku do prądów stałych jak i o niskiej częstotliwości

Powłoka ekranująca z jednostronnym potencjałem doziemienia

Odpowiednio do budowy instalacji oraz połączń z ziemią z uwagi na różnice potencjałów pomiędzy oddalonymi od siebie punktami przyłączenia ekranu mogą wystąpić prądy wyrównawcze w obwodzie ekranu.

Te prądy mogą również doprowadzić do przeciążenia termicznego ekranu. W takim przypadku przewód odciążający ekranu powinien być puszczony równolegle do niego i również obustronnie połączony z ekranem.

Środkiem zaradczym w tym zakresie może być tylko zastosowanie kabli podwójne ekranowanych, przy czym wewnętrzny ekran podłącza się bezpośrednio jednostronnie, a zewnętrzny - bezpośrednio dwustronnie.

Powłoki ekranujące kabli podwójne ekranowanych

Prądy zakłóceniowe o wysokiej częstotliwości mają jednak nadal negatywny wpływ na sygnał użytkowy – ekranowanie pogarsza się. Środkiem zaradczym w tym zakresie może być tylko zastosowanie kabli podwójne ekranowanych, przy czym wewnętrzny ekran podłącza się bezpośrednio jednostronnie, a zewnętrzny – bezpośrednio dwustronnie.

Autor: Rafał Sypniewski- Product Manager
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *