Monthly Archives: lipiec 2022

Jak rozróżnić obwody w rozdzielnicach budynkowych

From |
Jak rozróżnić obwody w rozdzielnicach budynkowych

Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi automatyzacji budynków, wzrasta również liczba zainstalowanych czujników i elementów wykonawczych – a tym samym wysiłek wymagany do dystrybucji lub zbierania potencjału. Dobre praktyki instalatorskie i coraz więcej standardów międzynarodowych (np. DIN 18015-2) wymaga, aby RCD (wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie różnicówka – RCD od residual current device) był przypisany do obwodów w taki sposób, […]