Category Archives: sieci przemysłowe

System Radioline: nowe bloki funkcyjne dla PC WORX, STEP 7 i TIA Portal

From |
System Radioline: nowe bloki funkcyjne dla PC WORX, STEP 7 i TIA Portal

System Radioline umożliwia przesyłanie sygnałów we/wyj na odległość nawet 20 km. Stosowany jest w dużych obiektach zewnętrznych o rozproszonej strukturze, takich jak np. infrastruktura komunalna, wodociągi, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, instalacje wytwarzania energii, wydobywanie surowców, infrastruktura drogowa, parki chemiczne i inne obiekty technologiczne, czyli wszędzie tam gdzie trzeba często przesyłać ze stacji zewnętrznych do centrali […]

QoS, czyli słów kilka o priorytetach w Ethernecie

From |
QoS, czyli słów kilka o priorytetach w Ethernecie

Podstawą wszelkich procesów przemysłowych jest sprawna i pewna komunikacja pomiędzy dedykowanymi urządzeniami procesu. Protokoły komunikacyjne klasycznego Ethernetu zostały opracowane głównie po to aby w sposób pewny przesyłać dużą ilość informacji. Niezawodność dostarczania pakietów danych polegała tu głównie na wielokrotnym wysyłaniu niedostarczonych pakietów, aż do momentu potwierdzenia otrzymania prawidłowych danych. Z tego powodu czas potrzebny na […]

LLDP, czyli odkrywanie urządzeń w sieci -nie tylko przemysłowej

From |
LLDP, czyli odkrywanie urządzeń w sieci -nie tylko przemysłowej

Znajomość struktury sieci przemysłowej czyli urządzeń w niej występujących, sposobu w jaki poszczególne urządzenia są ze sobą połączone itp.  jest niezwykle istotna zwłaszcza dla administratorów tej sieci i przede wszystkim służb utrzymania ruchu. Wiedza ta jest niezbędna do szybkiej lokalizacji urządzeń w których wystąpiła awaria, odpowiedniego ich diagnozowania i sprawnej wymiany. Często dużym problemem dla […]