Jak prawidłowo podłączyć zacisk PEN w ograniczniku przepięć?

From |

W poprzednim poście pisałem jak prawidłowo zainstalować ogranicznik przepięć. Dziś więcej podłączaniu zacisku PEN.

Prawidłowe podłączenie ogranicznika przepięć

W przypadku wystąpienia przepięć przejściowych na przewodach elektrycznych może wystąpić indukcyjny spadek napięcia. Szczególnie przy podłączaniu układu ochrony przed przepięciami ten dodatkowy spadek napięcia na przewodach przyłączeniowych może pogorszyć skuteczność ochrony. Dlatego przewody przyłączeniowe urządzeń SPD powinny być zawsze jak najkrótsze i układane tak, aby uniknąć małych promieni zagięcia. SPD można podłączać na dwa różne sposoby:

Rys. 1. Oprzewodowanie odgałęźne
Rys. 2. Oprzewodowanie V

W obu przypadkach w miarę możliwości suma długości przewodów a, b i c nie może przekraczać 0,5 m na podstawie normy PN-HD / IEC 60364 część 5, rozdział 53, punkt główny 534.

W przypadku oprzewodowania V można to osiągnąć bardzo łatwo, ponieważ w tym przypadku istotna jest tylko długość c. Dzięki temu można również zminimalizować łączny poziom ochrony, na który składa się poziom ochrony urządzenia SPD oraz spadek napięcia wzdłuż przewodów przyłączeniowych.

Przekroje przyłączeniowe

Warunki doboru przekroju przewodów przyłączeniowych urządzeń SPD (w odniesieniu do przewodów miedzianych w izolacji PCW)

Minimalne przekroje przewodów przyłączeniowych urządzeń SPD wynikają z wymogów dotyczących instalacji ograniczników przepięć w zależności od podłączenia aktywnych przewodów lub głównej szyny uziemiającej / przewodu ochronnego (PE(N)) oraz typu SPD:

  • Przekrój przyłączeniowy przewodów aktywnych do SPD typu 1: min. 6 mm2
  • Przekrój przyłączeniowy przewodów aktywnych do SPD typu 2: min. 2,5 mm2
  • Przekrój przyłączeniowy do głównej szyny uziemiającej lub przewodu ochronnego do SPD typu 1: min. 16 mm2
  • Przekrój przyłączeniowy do głównej szyny uziemiającej lub przewodu ochronnego do SPD typu 2: min. 6 mm2
  • Od określonej wartości znamionowej zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego przekroje minimalne określają wymagania dotyczące odporności na zwarcia przewodów przyłączeniowych
  • Jeśli przewody przyłączeniowe urządzeń SPD przewodzą prąd roboczy, to od określonej wartości prądu przekrój minimalny może wyznaczać obciążalność prądowa przewodów

Przykład: Rozdzielnica pracuje w układzie IT, więc nie ma PENa

Pytanie: czy należy zewrzeć zaciski PEN na ochronniku wykorzystując tylko jeden, tak jak na schemacie poniżej?

Rodzaj użytego ochronnika: VAL-MS 750/30/3+0-FM – 2920272

Rys. 3. Schemat podłączenia VAL-MS 750/30/3+0-FM
Rys. 4. Zaciski VAL-MS 750/30/3+0-FM

Rozwiązanie: Wystarczy podłączyć przewód ochronny tylko do jednego zacisku PEN, ponieważ oba zaciski PEN są już zwarte, tak jak na poniższym schemacie obok.

Dlaczego ochronnik posiada dwa zaciski PEN?

Jeden zacisk łączymy z tylną ścianką rozdzielnicy jak najkrótszym przewodem PE. Natomiast drugi do szyny PEN, stosując przy tym określone przekroje przewodów.

Rys. 5. Sposoby podłączenia VAL-MS 750/30/3+0-FM

Autor: Mateusz Pustułka – Specjalista ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

5 thoughts on “Jak prawidłowo podłączyć zacisk PEN w ograniczniku przepięć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.