PcWorx pod rękę z Matlabem

From |

MatLab SimulinkCzy wiecie, że istnieje możliwość powiązania ze sobą środowiska oprogramowania Matlab/Simulink z logiczną warstwą naszych sterowników PLC?

Interakcja pomiędzy zgoła odmiennymi „światami”, możliwa jest przez zastosowanie odpowiednio powiązanych bloków funkcyjnych dostępnych w bibliotekach programów Matlab/Simulink, jak i PcWorx.

 

Bloki funkcyjne z pakietu programów Matlab generowane są w sposób automatyczny. Przekonwertowany model DLL zapisywany jest w postaci np. pliku języków programowania wyższego rzędu C/C++.

Zasada konwersji modelu na język programowania wyższego rzędu

Zasada konwersji modelu na język programowania wyższego rzędu

Środowisko ProConOS CLR umożliwia kompilacje pośredni kod CIL do kodu właściwej aplikacji (ang. managed code), zapewniając wszystkie podstawowe funkcje konieczne do prawidłowego wykonania funkcji ujętych w kodzie programu wsadowego. ProConOS zawiera dodatkowo standardowe biblioteki, wykorzystywane przez języki HLL. Dodatkowe funkcje pozwalające na dokonywanie debugowania oraz ciągłego monitorowania wykonywanego zadania.

Schemat prezentujący proces przetwarzania i kompilacji modelu DLL

Schemat prezentujący proces przetwarzania i kompilacji modelu DLL

Przykład bloku funkcyjnego realizującego wymianę pomiędzy warstwą logiczną sterownika a oprogramowaniem Matlab/Simulink

Przykład bloku funkcyjnego realizującego wymianę pomiędzy warstwą logiczną sterownika a oprogramowaniem Matlab/Simulink

Zasoby konfiguratora PcWorx zostały wzbogacone o dodatkowe bloki funkcyjne ułatwiające realizację interakcji pomiędzy zewnętrznymi środowiskami programistycznymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta bez konieczności prowadzenia dodatkowego szkolenia i wdrażania dedykowanego konfiguratora. Wszelkie zabiegi związane z powiazaniem różnych platform programistycznych są podyktowane względami czysto praktycznymi. Dodatkowo jest to nasza odpowiedź na potrzeby studentów, centrów badawczych oraz uczelni.

Pierwszą aplikacją, gdzie zastosowano tego typu powiązania był program badawczy, którego głównym celem było zebranie danych dotyczących sił działających na łopaty wirnika w turbinach wiatrowych.

A jakie są wasze doświadczenia z powyższymi platformami ?

Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *