Modularny system drukujący – Thermomark E series

From |

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie.

Inicjalizacja automatyzacji produkcji z punktu widzenia rynku

Ręczny proces znakowania, polegający na drukowaniu i montażu oznaczników, jest standardem w branży i zawsze przebiega w ten sam sposób we wszystkich regionach świata. Tworzenie rozwiązań znakujących i następująca po nich ręczna aplikacja to jeden z najbardziej czasochłonnych etapów procesu budowy szaf sterowniczych. W zależności od złożoności i ilości oznaczeń przeznacza się na to do 30% całkowitego czasu produkcji szafy sterowniczej. Potencjał poprawy efektywności w tym obszarze jest bardzo duży. Szczegółowy podział wraz z możliwościami optymalizacyjnymi znajdziemy pod tym linkiem: Efficient control cabinet production (phoenixcontact.com)

Ogólny poddział procentowy w całkowitym czasie produkcji szafy sterowniczej

Do tej pory automatyczne znakowanie przewodów było uważane za jedyną alternatywę dla czasochłonnych ręcznych procesów znakowania. W zakresie pełnego automatycznego znakowania przewodów firmy oferują tylko specjalne maszyny do tworzenia wiązek przewodów z wbudowanymi modułami znakowania, które są bardzo kosztowne. Jednak nacisk kładziony jest tutaj na cały proces tworzenia wiązek przewodów, dlatego rozwiązania w zakresie oznaczania są bardzo ograniczone. Poza wysokimi kosztami inwestycyjnymi, bezpośrednie znakowanie przewodów wiąże się z pewnymi wadami: mała powierzchnia znakowania (kody kreskowe są bardzo ograniczone), kontrast i rozdzielczość są ograniczone, mała wygoda w przypadku obsługi (słaba czytelność ze względu na położenie oznakowania), oznakowanie jest niewymienne, a jego trwałość ograniczona.

W związku z tym rynek wymaga prostego i elastycznego systemu znakowania, aby móc zachować zwykłe, znane i specyficzne dla aplikacji rozwiązania, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność na produkcji. Wszystko to w miarę możliwości kosztem standardowego urządzenia.

Alternatywa dla znakowania i montażu ręcznego

Segment produktów ręcznego znakowania przemysłowego obejmuje zazwyczaj systemy znakowania stacjonarnego i mobilnego oraz materiały oznaczeniowe w formacie karty lub rolki do różnych zastosowań. Całość uzupełniona jest oprogramowaniem znakującym na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. Przykłady rozwiązań można znaleźć pod tym linkiem: Nadruk przemysłowy | PHOENIX CONTACT

Marking system – od drukowania mobilnego po stacjonarne grawerowanie laserowe

W przypadku ręcznego znakowania przemysłowego nacisk kładziony jest w szczególności na jakość i efektywność procesu drukowania szerokiej gamy rozwiązań oraz na późniejszy ich montaż. Aplikacja wydrukowanych rozwiązań oznaczeniowych na listwach zaciskowych, przewodach i kablach oraz na urządzeniach, czy instalacjach, jest następnie wykonywana ręcznie przez użytkownika. Te dwa oddzielne etapy procesu znakowania przemysłowego są od lat ugruntowane na rynku światowym.

Wraz z wprowadzeniem na rynek serii urządzeń THERMOMARK E, portfolio linii produktów systemu oznaczeniowego zostaje efektywnie rozszerzone o segment produktów „automatycznego znakowania przemysłowego”. Ten nowy segment produktów charakteryzuje się tym, że poprzednie dwa oddzielne etapy procesu drukowania i montażu, są teraz połączone w jednym etapie procesu wykonywanego automatycznie. Rezultatem tego połączenia jest średnia oszczędność czasu o 60% w porównaniu z ręcznymi procesami znakowania, przy niezmiennej jakości i łatwej obsłudze.

Rozwiązanie dla prefabrykatorów, producentów szaf sterowniczych i wiązkowni

Rodzina produktów THERMOMARK E jest interesującym rozwiązaniem dla prefabrykacji szaf sterowniczych, czy budowie maszyn, a także w przemyśle okablowania. W zależności od miejsca stosowania, możemy zauważyć rozbieżne potrzeby.

Wyzwanie produkcyjne to element zwiększenia produktywonści

Osoby związane z przygotowanie produkcji zasadniczo zainteresowana tym, aby procesy w hali produkcyjnej były proste, o wąskim zakresie i bezbłędne. Niezawodność wszystkich systemów jest podstawowym wymogiem i warunkiem wstępnym zapewnienia płynnego przebiegu wszystkich procesów i uniknięcia przestojów. Właśnie tutaj pojawia się możliwość zastosowania systemu THERMOMARK E SERIES, automatyzując wcześniej oddzielne etapy procesu drukowania i montażu. Przyczynia się to do maksymalnej redukcji błędów. Urządzenia są intuicyjne w obsłudze i szybkie w konfiguracji. W ten sposób uzyskuje się łatwą obsługę i zapewnione są wydajne procesy.

Planiści na produkcji skupiają się przede wszystkim na wiodącej zasadzie optymalizacji procesów i zwiększonej wydajności produkcji. Oszczędność czasu i kosztów ma być realizowana poprzez kompleksowe zarządzanie lean. Tendencja do produkcji w pojedynczych jednostkach wymaga większej elastyczności w procesach produkcyjnych, także podejścia modułowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

W obszarze etykietowania przemysłowego istnieją różne podejścia do procesu:

  • scentralizowane tworzenie rozwiązań znakowania w tak zwanej „komórce/dziale znakowania”,
  • zdecentralizowane tworzenie znakowania bezpośrednio na miejscu (np. bezpośrednio przy szafie sterowniczej),
  • połączenie procesu znakowania z dalszymi etapami produkcji z wykorzystaniem systemów asystujących (np. oprogramowanie inżynierskie, automaty, czy narzędzia ręczne).

Rozwiązanie THERMOMARK E SERIES doskonale nadaje się do wszystkich podejść produkcyjnych opartych na procesach. Zasadniczo dąży się do całościowego spojrzenia na wszystkie procesy, ponieważ kompleksowe koncepcje rozwiązań w całym łańcuchu przy budowie szaf sterowniczych są tutaj możliwe do zaoferowania.

Z kolei dla nabywców tych rozwiązań, koszty są głównym czynnikiem przy wyborze nowego sprzętu i rozwiązań systemowych. Jednak czasy amortyzacji, koszty produkcji i eksploatacji oraz możliwe do zrealizowania oszczędności są znacznie ważniejsze niż sama cena zakupu rozwiązania, czy urządzenia. THERMOMARK E SERIES jako system modułowy, który bazuje na standardowej drukarce rolkowej, a dzięki różnym aplikatorom oferuje kilka rozwiązań znakowania jednocześnie, oszczędzając średnio 60% czasu, spełnia powyższe wymagania.

Producenci szaf rozdzielczych są coraz bardziej pod presją konkurencji z powodu postępującej globalizacji. Aby upewnić się, że klienci nie opierają swojej decyzji wyłącznie na dyskusji o cenie, ważne jest, aby oferować trwałą wartość dodaną poprzez niezawodność i jakość. Spójne i profesjonalne oznakowanie przemysłowe wszystkich komponentów w szafie sterowniczej nie tylko przyczynia się do tworzenia ogólnego wrażenia wysokiej jakości, ale także przyczynia się do bezpieczeństwa, ułatwia rozwiązywanie problemów – skracając przestoje – i umożliwia efektywne prace konserwacyjne. Wszystko to jest możliwe dzięki urządzeniom THERMOMARK E SERIES w połączeniu z wydajnymi oprogramowaniami do projektowania i znakowania od Phoenix Contact. Ponadto rozwiązanie systemowe THERMOMARK E SERIES zapewnia wysoką dokładność planowania w przypadku większej liczby projektów, ponieważ oszczędność czasu w porównaniu z ręcznymi procesami znakowania jest dobrze znana, a produktywność można elastycznie skalować przy takim samym zaangażowaniu personelu. W ten sposób konstruktorzy szaf sterowniczych osiągają decydującą przewagę konkurencyjną, stosując rozwiązanie THERMOMARK E SERIES.

Więcej o rozwiązaniach dla przemysłu: COMPLETE line – rozwiązania do szafy sterowniczej | PHOENIX CONTACT

Zautomatyzowany proces oznaczeniowo-montażowy

System modułowy THERMOMARK E SERIES składa się z dwóch różnych standardowych rolkowych drukarek termotransferowych oraz czterech różnych aplikatorów – trzy z nich służą do oznaczania przewodów, a jeden służy do oznaczania złącz. Dzięki modularności, różne aplikatory możemy swobodnie łączyć z drukarkami zgodnie z potrzebami. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj: Automatyczne oznakowanie | Phoenix Contact

THERMOMARK E.WIRE to rozwiązanie w którym oznacznik montowany na przewodzie ma możliwość swobodnego poruszania się. Urządzenie przetwarza materiał w formacie ciągłym w trzech różnych szerokościach (15, 18 i 23 mm). Oznacza to, że dla wszystkich zakresów średnic wymagany jest tylko jeden materiał. THERMOMARK E.WIRE umożliwia oznaczanie wszystkich typów przewodów cylindrycznych, kabli i korpusów (np. węży pneumatycznych) w zakresie średnic od 1,8 mm do 5,6 mm. Odpowiednia średnica jest określana automatycznie, aby zapewnić użytkownikowi najłatwiejszą możliwą obsługę.

THERMOMARK E.WIRE podczas pracy

THERMOMARK E.SLEEVE umożliwia drukowanie i montaż koszulek termokurczliwych w formacie ciągłym o średnicy od 0,8 mm do 12 mm i jednocześnie przycina materiał indywidualnie na żądaną długość w zakresie od 15 do 51 mm. Sprawne otwieranie poszczególnych oznaczników termokurczliwych odbywa się za pomocą aplikatora, dzięki czemu użytkownik jest odpowiedzialny jedynie za wprowadzenie kabla do otwartego oznacznika. Opcjonalnie, po procesie drukowania i aplikacji, oznacznik można ręcznie obkurczyć.

THERMOMARK E.SLEEVE podczas pracy

THERMOMARK E.WRAP owija wszystkie rodzaje cylindrycznych przewodów, kabli i korpusów samolaminującą etykietą. Zadrukowana powierzchnia etykiety jest całkowicie pokryta przezroczystym laminatem ochronnym, dzięki czemu jest optymalnie chroniona przed czynnikami zewnętrznymi. Aplikator zapewnia ściśle określone pozycjonowanie etykiet przy niezmiennie wysokiej jakości aplikacji, co pozytywnie wpływa na odporność i trwałość. Różne rozmiary etykiet obejmują zakres średnic od 2 do 16 mm.

THERMOMARK E.WRAP podczas pracy

THERMOMARK E.VARIO umożliwia drukowanie oznaczników w formacie ciągłym na całą listwę zaciskową i to tylko za pomocą dwóch dedykowanych materiałów – niezależnie od liczby różnych wielkości złącz. W ten sposób można zrealizować wszystkie wymiary ciągłych oznaczeń o długościach od 3,5 do 1000 mm. Innowacyjna geometria zapewnia, że materiał jest idealnie osadzony w rowku znakującym i można go bardzo łatwo zatrzasnąć. Pozycję, w której wykonuje się nacięcie lub perforację, można zdefiniować indywidualnie dla każdego pojedynczego oznacznika dzięki czemu znaczniki / sekcje można łatwo i wygodnie oddzielić.

THERMOMARK E.VARIO podczas pracy

Do obsługi czterech aplikatorów służą nowe rolkowe drukarki termotransferowe: THERMOMARK E.300 (charakteryzujące się rozdzielczością druku na poziomie 300 dpi)i THERMOMARK E.600 (charakteryzujące się rozdzielczością druku na poziomie 600 dpi).Drukarki rolkowe THERMOMARK E.300 D i THERMOMARK E.600 D wyposażone są dodatkowo w funkcję przewijania (różnią się także rozdzielczością druku – odpowiednio 300 i 600 dpi), która jest wymagana do działania aplikatora THERMOMARK E.WRAP. Wszystkie aplikatory są obsługiwane przez interfejs D-Sub.

Nowe urządzenia drukujące THERMOMARK E.300/E.600 oraz w wersji z funkcją przewijania THERMOMARK E.300 D / E.600 D

Nowe urządzenia drukujące, z racji uniwersalności dla wszystkich dostępnych materiałów ciągłych z portfolio, posiadają również możliwość doposażenia o dodatkowe akcesorium w postaci noża tnącego THERMOMARK E.CUTTER lub perforującego THERMOMARK E.CUTTER/P.

autor:Wiktor Jędrzejak – Menadżer Produktuemail: wjedrzejak@phoenixcontactpolska
GSM: +48 784 977 519
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.