Yearly Archives: 2016

Jak policzyć maksymalne długości przewodów (obwodu czujnika bezpieczeństwa i obwodu resetu) dla przekaźnika bezpieczeństwa?

From |
Jak policzyć maksymalne długości przewodów (obwodu czujnika bezpieczeństwa i obwodu resetu) dla przekaźnika bezpieczeństwa?

W zależności od wielkości maszyny, aby zapewnić wolne od błędów działanie przekaźnika bezpieczeństwa, już na etapie projektowania należy sprawdzić czy maksymalne długości przewodów w obwodzie czujnika bezpieczeństwa i w obwodzie resetu dla danego przekaźnika bezpieczeństwa nie zostały przekroczone. W poniższym przykładzie przedstawiłem w jaki sposób takie obliczenia należy wykonać. Obliczenie maksymalnych długości przewodów obwodu wyłącznika […]

Bezpieczny, zdalny dostęp do maszyn

From |
Bezpieczny, zdalny dostęp do maszyn

Konserwacja maszyn i instalacji oraz usuwanie błędów często wymaga uzyskania przez techników serwisowych producentów dostępu do komputera sterującego. Dlatego z reguły nie jest to uzasadnione finansowo i czasowo, aby technicy dla każdego procesu konserwacji lub usuwania usterek odbywali podróż do miejsca eksploatacji maszyny. Problem ten z reguły rozwiązuje się w taki sposób, że umożliwia się […]

Good practice: Jak prawidłowo podłączyć zasilacz pracujący w układzie TNC?

From |
Good practice: Jak prawidłowo podłączyć zasilacz pracujący w układzie TNC?

Dziś przykład z pracy Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego – w ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka niepokojących zgłoszeń od naszych klientów, dotyczących działania zasilaczy pracujących układzie sieci TNC. Po dokładnej analizie problemu okazało się, że przyczyna leży w niewłaściwym podłączeniu zasilacza i połączeniu przewodu PEN z przewodem (-). Podłączenie przewodu 0VDC do przewodu ochronno-neutralnego (PEN), jest […]