Fotovoltaik Konusunda Tüm İhtiyaçları Karşılayan Otomasyon Sistemi | ILC 151 ETH

From |

Phoenix Contact, esnek ve çok yönlü otomasyon çözümleriyle fotovoltaik konusundaki tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. Phoenix Contact’ın ILC 151 ETH kompakt kontrolörleri, sensör sinyallerinin kaydedilmesi, belirlenen değerlerin tutulması, sistem bilgilerinin görüntülenmesi gibi ihtiyaçları karşılamaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda Güney Avrupa ülkeleri İspanya ve Portekiz’de yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıldı. Özellikle fotovoltaik sistemler, çevreyi koruyup enerji kaynaklarına artan talebi karşılama açısından oldukça önem kazanmıştır.  Phoenix Contact ILC 151 ETH  kompakt kontrolörleri solar panellerin işletme verilerinin ekonomik şartlar altında kaydedilip işlenmesini sağlar.

İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan Acciona S.A. ülkenin en önemli şirketlerinden biri olmasının yanında altyapı, yenilenebilir enerji kaynakları, su ve şebekelerde küresel pazar lideridir. 30,000’den fazla çalışanı olan şirketin her kıtada toplam 30 ülkede değişik ortaklıkları bulunmaktadır. Firmanın hedefi CO2 emsiyonlarını düşürmek ve düşük karbon ekonomisine geçişi sağlamaktır. 2010’da birçok zorlu çalışmanın sonucunda Acciona CO2 emisyonlarını 11.3 milyon ton azaltmayı başararak bir önceki yıla göre %49 iyileşme sağlamıştır.

İspanyol şirket fotovoltaik sistemlerin (PV) geliştirilmesi, yapımı ve işletiminde kazandığı deneyimlerle ismini duyurdu. Sadece İspanya ve Portekiz’de 69 MW’ın üzerinde güneş enerjisi üretilmektedir. Acciona’nın yönettiği PV sistemlerin büyük çoğunluğu birçok sistemin bağlı olduğu solar tarla adı verilen yerlerde bulunmaktadır. Yaklaşık 3,500 kişi 60 MW’ın üzerinde fotovoltaik kapasiteye sahip bu tip solar tarlalarına 456 milyon € yatırmıştır. 2008 kışında Güney Portekiz’de yer alan Amaraleja’da dünyanın en büyük santrallerinden birini kurdu. Sistem yaklaşık 250 hektarlık alana yayılmış 262,080 fotovoltaik modülü olan 2,520 solar izleyiciye sahiptir. Bu PV santralinin pik gücü 45.8 MW’tır.

 Yüksek performansın anahtarı test sürekliliğidirGeniş bir alana yayılmış büyük bir PV santralindeki en büyük zorluk operasyonel veya proses değişkenleri ve akıllı hata yönetim sisteminin sürekli izlenmesidir. Amaraleja santralinde bu görevler Phoenix Contact ILC 151 ETH kompakt tarafından yürütülmektedir (Şekil 1). Herbir solar panel stringlerinin işletme verilerini kaydetmek ve sunmak için Phoenix Contact Inline modular formunda IP20 koruma sınıfında esnek ve genişleyebilir I/O sistemi sunmaktadır. Dahası kompakt kontrolör ağ entegrasyonunu kolaylaştıran Ethernet arayüzüne sahiptir.

Şekil 1: ILC 151 ETH Inline kontrolör bağlı I/O modülleriyle tüm işletme bilgilerinin merkezi toplama ünitesidir. 

Şekil 1: ILC 151 ETH Inline kontrolör bağlı I/O modülleriyle tüm işletme bilgilerinin merkezi toplama ünitesidir.

Bir PV sisteminin işletiminde kaliteli çıkış ve düşük maliyet çok önemlidir çünkü güneş enerjisinden direk elde edilen güç göreceli olarak etkin değildir. İşte tam olarak bu nedenden ötürü opearatör sistemdeki potansiyel zayıflıkları ve modüllerin yıpranmalarını doğru zamada tespit etmeye ilgi duymaktadır. Böylece arıza tehditleri uzun süreli kesintilere ve finansal kayıplara neden olmadan giderilebilmektedir. Kaliteli çıkış tabiki birçok faktöre bağlıdır, örneğin kurulu güç, genel izolasyon, ortam sıcaklığı veya kullanılan invertörlerin etkinliği. Tüm değişkenler gerektiği şekilde izlenebilmektedir, elde edilen verilerin en hassas şekilde okunabilir olması esastır. Amaraleja’daki büyük santralin sorumluları DC taraftaki herbir stringin, AC taraftaki invertörlerin izlenmesini ve çevresel etkileri dikkate almak için direkt veri toplanmasını istemişlerdi.

String izlenmesiyle DC enerjinin ekonomik ölçümü

Modüllerin izlenmesi ölçümlerin hassasiyeti ve maliyeti arasındaki dengedir. Teoride modüllerin verimliliği her bir rotor için tek bir ölçümle belirlenebilmektedir. Alternatif olarak her modül oransal olarak daha fazla ölçüm ünitesiyle izlenebilmektedir. İlk yöntem ekonomik olmakla birlikte hassas değildir, ikinci yöntem ise yüksek hassasiyet sunarken oldukça pahalıdır.

Şekil 2: Analog giriş sinyallerinin koşullamasını sağlayan sinyal çevirici

String izleme orta yolu bulmanın akılcı bir yoludur çünkü modüller her rotor için hatlar halinde seri olarak anahtarlanmaktadır ve her string için üretilen toplam akım test edilebilmektedir. Akım ya şönt dirençle ya da hall sensör ve Rogowski bobiniyle kaydedilmektedir. Her iki ölçüm transdüseri de Phoenix Contact’ın kapsamlı ürün grubu içinde yer almaktadır. İkinci yöntem personelin ve ölçüm ünitesinin optimum korumasını sağlayan elektriksel izolasyonu sayesinde avantajlıdır.

Şekil 3: Rotor ünitesi başına dört stringe bağlı 8 x 13 modüllü rotor ünitesi

Entegre arayüzler üzerinden AC bilgilerin kolaylıkla aktarılmasıBesleme tarafında invertörler kullanılmaktadır, bunların işletme parametreleri de izlenmek durumundadır. Bunlar arasında tüketilen güç, aktif/görünür güç ve işletme sıcaklığı yer alır. İnvertör tipine bağlı olarak veri Modbus/RTU seri arayüz ile doğrudan cihazdan veya modern bileşenler söz konusuysa Ethernet üzerinden Modbus/TCP ile okunur. Phoenix Contact’ın 100 serisi Inline kontrolörleri gibi entegre Ethernet arayüzüne standart olarak sahiptir, Modbus/TCP cihazları da PLC’ye kolayca bağlanabilir. PC WORX mühendislik yazılımı kullanıma hazır haberleşme kütüphaneleri sayesinde programlamayı basitleştirir.

Kütüphaneler ileri proses ve haberleşme desteği sağlamaktadırAC ve DC tarafında kaydedilen bilgiler daha sonraki prosesler için kontrolörde hazırlanmalıdır. Bu amaçla analog sinyaller Analog Teknoloji kütüphanesiyle uygun fortmatlara dönüştürülür. Kullanıcı programında bu değerler, örneğin fotovoltaik sistemin verimliliğini hesaplayan algoritmaların bütünleyici bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca belirlenen veriler analiz için SQL veri tabanında saklanmakta, sonrasında operatöre diyagnostik bilgi olarak sunulmaktadır.

İhtiyaca göre hazırlanan bilgiler ileri proses için birçok haberleşme kanalı yardımıyla aktarılabilmektedir. Ölçülen değerler csv metin dosyası olarak saklanabilmekte, IT kütüphanesini kullanarak e-posta olarak yollanabilmekte veya FTP ile başka bir sunucuya depolanabilmektedir. Bu yolla PV santralinde ölçülen değerler operatörün online olarak izleyebileceği şekilde hazırlanmaktadır.

Şekil 4: Rotor ünitesi için işletme verilerinin görüntülenmesi

Şekil 4: Rotor ünitesi için işletme verilerinin görüntülenmesi

  • PC WORX EXPRESS (IEC61131-3) ücretsiz mühendislik yazılımı
  • Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
  • Komple INTERBUS master (4096 I/O noktası)
  • Flash dosya sistemi
  • FTP server
  • Görselleştirme için WebVisit’li entegre web server

Sonuç

Bir fotovoltaik sistemin izlenmesi ve diyagnostiği için tanımlanan seçenekler, birçok işlemin aynı anda yürütülmesi gereken durumlarda Phoenix Contact otomasyon sisteminin ne kadar çok yönlü ve esnek olduğunu göstermektedir. Sensör sinyallerinin kaydedilmesi, belirlenen değerlerin tutulması, sistem bilgilerinin görüntülenmesi gibi birçok ihtiyaç karşılanabilmektedir. Aslında Acciona ekibinin ILC 151 ETH kompakt kontrolörleri tercih etmesindeki en önemli unsur da bunlar olmuştur.

Güç İletiminde M12 Konnektörler

From |

Endüstriyel bağlantı teknolojisi alanında iletimin en önemli araçlarından biri M12 konnektörlerdir. Sinyal ve veri aktarımının yanı sıra artık güç aktarımı için de kullanılmakta olup cihaz ve sahada kullanıcı ve tasarımcıya daha kompakt alanlar sağlamaktadır.

Günümüz uygulamalarını incelediğimizde, 4 A akım değeri üstündeki iletim ihtiyaçları için daha büyük normdaki konnektörlerin yerini yavaş yavaş M12 ara yüzlü konnektörler almaktadır. Özellikle tasarımları için daha kompakt yapılı konnektör arayanlar için  Phoenix Contact bu amaçla güç iletimine yönelik 5 adet özel kodlama geliştirdi ve bunları IEC 61076-2-111 standardına dahil etti. T ve L kodlamaları, pin başına 16 A’ya kadar akıma sahip DC uygulamaları için tasarlanmıştır. T kodlamasının aksine, L kodlamada ayrı bir FE kontağı bulunur. S-, K- ve M kodları, terminal AC yüklerini sağlamak içindir. Motorlar gibi tek ve üç fazlı AC cihazları daha sonra 690 V voltaj ve 16 A akımla beslenebilir.

Örneğin; 3 fazlı motor veya frekans konvertörü gibi AC uygulamalarda K; S veya M-kodlu konnektörleri; kamera veya robot gibi DC uygulamalarında ise T ve L-kodlu konnektörleri seçmeniz gerekir. Uygulamanız için teknik olarak uygun olmayan seçenekleri eledikten sonra ise her bir konnektörün iletim yapabileceği akım ve gerilim değerini incelemek sizi doğru sonuca ulaştırır.

S-Kodlu M12 Konnektör akım/ gerilim değerleri ve kutup sayıları 

16 A / 230 V AC           2 + PE kutuplu

12 A /690 V AC            3 + PE kutuplu

K-Kodlu M12 Konnektör akım/ gerilim değerleri ve kutup sayıları 

16 A / 690 V AC           4 + PE kutuplu

M-Kodlu M12 Konnektör akım/ gerilim değerleri ve kutup sayıları 

8 A / 690 V AC           5 + PE kutuplu

T-Kodlu M12 Konnektör akım/ gerilim değerleri ve kutup sayıları

12 A /63 V DC            4 kutuplu

L-Kodlu M12 Konnektör akım/ gerilim değerleri ve kutup sayıları 

16 A / 63 V DC           4 + PE kutuplu

Konnektör kodlamaları doğrultusunda pin dizilimi ve kablo renk kodlamalarına bakarak da ürünü teyit edebilirsiniz

S-kodlu konnektörler için

T-kodlu konnektörler için 

L-kodlu konnektörler için

K-kodlu konnektörler için

M-kodlu konnektörler için

IP67 koruma derecesi için uygunluk gibi geleneksel gereksinimlere ek olarak, M12 Güç bileşenlerini geliştirirken uyumsuzluk riskinin olmamasına ve kaçak mesafelerine uyumun garanti edilmesine özellikle odaklanılmıştır. 16 A’ya kadar artan akımların ve 690 V’a kadar gerilimlerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamanın tek yolu budur.

Bağlantı Yöntemi

Uygulama ne olursa olsun, kullanıcının Tak Çalıştır prensibi ile kablo ve konnektör montajını yapması işini oldukça kolaylaştırır. Bu amaca uygun olarak montajlı kablo yani hazır bir şekilde M12 güç konnektörleri için çözümler bulunmaktadır. Uygulamaya özel olarak farklı ihtiyaçlar için geliştirmiş çok sayıda kablo seçeneği de kullanıcılar için tasarlanmıştır; ancak her kullanıcı için hazır montajlı kabloya geçmesi mümkün değildir. Farklı uzunluklardaki iletim noktaları için çoğu zaman kullanıcı konnektör ve kabloyu ayrı satın almakta ve sahada montajını kendisi yapmaktadır. Pratikte güç kablolarının genellikle Phoenix Contact’ın CES gibi bir kablo giriş sistemine sahip olmayan cihazlara yönlendirilmesi gerekir; ancak bunun yerine yalnızca standart bir kablo rakoru kullanılabilir. Bazı cihazlarda halihazırda açık kablo ucu olan bir kablo bulunmaktadır.

Dünya çapında çok sayıda kullanıcı standart kapsamındaki güç kablosunu kullanmak istemektedir. Montaj için tasarlanan M12 güç konnektörleri, istikrarlı M12 güç kabloları için temel yapı taşıdır. Güç dağıtıcıları, daha esnek güç dağıtım sistemlerinin tasarlanmasına olanak sağlamak ve ayrıca kabloların sayısını, uzunluğunu en aza indirmek için idealdir. Daha önce bir “bağlantı kutusu” ve terminal kutusu kullanılarak uygulanan M12 güç kablolama konsepti artık bu tür uygulamaları basit ve takılabilir hale gelmiştir.

Sinyal ve veri uygulamaları için vidalı, yaylı, krimpli, lehimli ve izolasyon kaydırmalı bağlantılar sıkça tercih edilen bağlantı yöntemleridir. Tüm bu bağlantı teknolojileri uzun süredir kullanılmaktadır ve uygulamaya bağlı olarak kendi özel avantajlarına sahiptir. Bu bağlantı teknolojileri arasındaki herhangi bir karşılaştırmanın sonuçları, daha fazla dikkate alınmadan basitçe güç kablolama uygulamalarına aktarılamaz. Bunun nedeni 1,5 mm² ve ​​özellikle 2,5 mm²’lik iletken kesitlerinin bağlantısı için uygulamacı tarafından daha fazla çaba ve özen gerektirmesidir. Dikkatli kurulum, özellikle 690 V’a kadar AC uygulamalarında hafife alınmaması gereken bir faktördür.

IEC 61076-2-111 konnektör standardı, M12 güç konnektörlerinin yalnızca voltaj olmadığında takılabileceğini ve ayrıca muhafazanın yalnızca voltaj olmadığında açılabileceğini öngörür. Piyasada buna yönelik çeşitli farklı yaklaşımlar vardır  ve uygun konnektörü seçerken dikkatli olunmalıdır. Örneğin bazı konnektörler, montaj sırasında muhafazalar yapıştırılarak kapatıldığı için yeniden bağlanamaz. İzolasyon yer değiştirme konnektörleri, yalnızca kablo yeniden konumlandırılırsa ve yalıtım yer değiştirme kontağı iletken üzerinde farklı bir noktada temas ederse yeniden bağlanabilir.

Neden Push Lock Bağlantısı?

Yay kuvvetli bağlantı teknolojisi, klemenslerin, dairesel konnektörlerin ve PCB konnektörlerinin kolay bağlanmasına izin verir. Bu bağlantı teknolojisi, son birkaç yılda sürekli olarak geliştirilmiştir ve bugün çok çeşitli uygulamalarda kolay kullanım sağlar.Konnektör PCB veya DIN ray montajına sabitlenirken, montaj için tasarlanan M12 konnektörler bağlantı sırasında elle tutulmalıdır. Sinyal ve veri kablolaması alanında, kolla çalıştırılan bir çözüm halihazırda yerleşmiş durumda. Kolun avantajı, kelepçeleme odasının açık kalması ve kullanıcının iletkeni içeri beslemek için her iki elini de kullanmasıdır. Her uygulamacı, 1,5 mm² ve 2,5 mm² gibi kesitleri bağlarken bu özelliği beğenecektir. Bu bağlantı teknolojisi, kurulumu yapan kişi için işleri çok daha kolaylaştırır ve ayrıca yay kuvvetli bağlantıyı M12 uygulamalarında hızlı ve kolay bir bağlantı seçeneği haline getirir.

Siz de M12 güç konnektörleri ile ilgili teknik destek, ürün seçimi veya numune taleplerinizle ilgili destek almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yüksek seviye fonksiyonlara sahip DC/DC dönüştürücüler

From |

DC/DC dönüştürücüler için çeşitli uygulama alanları vardır. Güvenilir ve verimli bir enerji kaynağı, bu alanların çoğunda önemli bir rol oynar. Bu, endüstriyel uygulamalar için olduğu kadar ev ve hobi elektroniği için de geçerlidir. DC/DC dönüştürücülere olan talep, özellikle endüstride artıyor – buradaki tipik endüstriler arasında proses endüstrisi, gemi imalatı ve rüzgâr türbini endüstrisi sayılabilir.

Yazının devamı için tıklayınız

Kolay dijital markalama | Uygulama sayesinde doğru markalama çözümüne ulaşabilirsiniz

From |

Gereksinimlerime en uygun markalama hangisi? Endüstriyel markalama konusu, dijital dönüşüm nedeniyle gittikçe daha da karmaşık hale gelmiştir. Phoenix Contact, size bu konuda yönlendirme sağlayacak bir uygulama geliştirdi. Kullanıcı, arama asistanını kullanarak uygun çözüme hızlıca ve kolayca ulaşıyor ve sonrasında doğrudan uygulama içinde gerekli markalamayı yaratabiliyor.

Yazının devamı için tıklayınız

Değişken Bağlantı Teknolojili Elektronik Muhafazalar | ICS Serisi

From |

Elektronik muhafaza kullanımında tasarımcıları en çok zorlayan konulardan birisi bağlantı yapılacak farklı ara yüzlere göre kutu üstünde yapılacak kesme, delme vs. gibi modifikasyon işlemleridir. Seçilecek elektronik muhafazanın materyal kalitesi bakımından bu tür zorlayıcı işlemlere dayanıklılık göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kutu üzerinde oluşabilecek kırılma ve çatlamalar hem malzeme hem de işçilik açısından beklenmedik maliyetlere sebep olacaktır.

Yazının devamı için tıklayınız

Yedekli Güç Kaynağı Konseptleri | Daha Az Duruş Süreleri

From |

Sanayi sektöründe iş başarısı sağlamak için tüm makine ve sistemler yüksek seviye güvenilirlik gerektirir. Daha az kesinti daha yüksek kârla sonuçlanır ve sürekli çalışan kontrol panoları, fabrikaları verimli tutmak için anahtar bileşenlerdir. Bu nedenle pek çok mühendis yedeklilik modülleriyle birleştirilmiş yedekli güç kaynağı konseptlerini uygulamaktadır. Güç kaynakları, kesintilerin olumsuz etkileyeceği her yerde yedekli olarak yapılandırılır. Örneğin, 20 A anma akımına sahip bir cihaz için güç kaynağı sistemi çıkış tarafında paralel bağlı 20 A’ lik iki adet güç kaynağından oluşacaktır. Güç kaynağı ünitelerinden birinde dahili bir arıza oluşursa diğer ünite tüm yükü üzerine alır. Bu nedenle sistem boyutlandırılırken, bir güç kaynağının tek başına tüm gücü karşılayabilecek şekilde seçilmesi gerekir.

Şekil 1: Yedekli bir güç kaynağı sisteminde olası arızalar

Yazının devamı için tıklayınız

Kullanıcıların talebi | Tek kaynaktan entegre markalama çözümleri

From |

Üretim süreçleri kontrol panosu ve sistem imalatında daha verimli ve ekonomik olmalıdır.İç süreçleri optimize etmek için günlük olarak önlemler alınmalıdır. Markalama sistemleri yazıcılar ve bileşenleri burada önemli bir başlangıç noktası olup tek bir tedarikçiden temin edilen kapsamlı bir markalama çözümü süreçte önem kazanmaktadır.

Endüstriyel markalama: Sezgisel ve kullanıcı dostu çözümler, planlamadan bitmiş markalamaya kadar süreci kolaylaştırır

Yazının devamı için tıklayınız

Kontrol Panosu Üretiminde Süreç Optimizasyonu

From |

Kontrol panosu üretim süreci, kısa teslimat zamanları gibi gittikçe büyüyen sıkıntılarla karşı karşıyadır. Phoenix Contact “Complete Line” ile sizlere kontrol panosu üretim sürecinizi optimize hale getirecek bir dizi hizmet sunuyor. ‘Complete Line’ ile ; teknolojik olarak üstün ve birbiriyle koordineli yazılım ve donanımlara ve tüm pano imalatı süreçlerini optimize etmeye yönelik  danışmanlık hizmetine sahip olabilirsiniz. (Şekil1)

Şekil 1 Standartlaştırma ve Dijitalleşme: Kontrol panosu üretim sürecinde süreç optimizasyonu için temel yapı taşları

Yazının devamı için tıklayınız

Cihaz ve Saha Bağlantıları için M12 Konnektörlerde Kodlamalar

From |

Saha ve cihaz bağlantılarında güç, sinyal ve data iletimi için en sık kullanılan konnektörün M12 arayüzlü konnektörler olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, uygulamalarınız için konnektör seçimi yaparken hangi noktalara dikkat etmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Sizler için hazırladığımız bu yazımızda, M12 kablo/cihaz konnektör seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri olan konnektör kodlamalarından bahsedeceğiz.

Yazının devamı için tıklayınız

Kontakların kalitesini ayrıştıran nedir?

From |

Kullanıcılar; klemens sistemlerini kullanırken, avantajları ve dezavantajları olan çeşitli bağlantı teknolojileri arasından seçim yapabilir. Temas kalitesini değerlendirmek için, hem genel test standartlarını hem de proses veya demiryolu endüstrisi gibi belirli uygulama alanlarının gerekliliklerini dikkate almak gerekir. Clipline complete klemens serisi, bu şekilde, yıllar içinde kapsamlı bir sistem olarak gelişmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız