Proses Sıralamayı Güvence Altına Almak ve Optimize Etmek

From |

Özelleştirilmiş devre kesici sistemi

Endüstride optimize edilmiş proses sıralamaları, sistemlerin arıza veya duruş olmadan güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Phoenix Contact’ın özelleştirilebilir devre kesici
sistemi Caparoc, doğrudan, kalıcı besleme ihtiyacını destekler. Modül değişimi sırasında bile paralel yüklerin kesintisiz beslemesi sağlanır.

Özelleştirilebilir koruma: Caparoc devre kesici sistemi, makine ve sistemlerde daha fazla güvenlik için çok sayıda kombinasyon seçeneği sunar

Kontrol panolarında 24 V DC besleme sistemlerinin güvenilirliğine yönelik gereksinimler sürekli artmaktadır. Bu nedenle, yüksek sistem sürekliliğini sağlamak için elektronik
devre kesiciler ve uzaktan izleme mekanizmalarıyla birlikte yüksek kaliteli güç kaynakları, yedekleme modülleri ve UPS modülleri giderek daha fazla sistemde yer alıyor. Aynı zamanda, uygun bileşenlerin planlanması, birleştirilmesi ve beslemesinin yanı sıra bu tür besleme sistemlerinin kurulması da giderek daha karmaşık hale geliyor. Besleme sisteminin bağımsız bileşenleri – devre kesiciler gibi – bu karmaşıklığın azaltılmasına yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir: Güvenilir 24 V DC besleme için gerekli olan herşey

“Devre kesici” terimi genellikle kabloları ve hatları aşırı yük ve kısa devrelerden koruyan bileşenlerle ilişkilendirilir – DIN VDE 0100-430:2010-10’a göre: “Alçak gerilim elektrik tesisatları – Bölüm 4-43: Güvenlik için koruma – Aşırı akıma karşı koruma.” Ancak Phoenix Contact’ın yeni uyarlanabilir elektronik devre kesici sistemi Caparoc’un işaret ettiği gibi, devre kesiciler çok daha fazlası olabilir.

Aşırı gerilim koruması için özelleştirilmiş modüler sistem: çok sayıda kombinasyon seçeneği, sezgisel kullanım ve basit tasarım ile Caparoc, cihaz korumasında yeni bir standart oluşturuyor.

Ürün geliştiriciler için avantajlar

Elektronik bileşenlerin ve modüllerin kullanıma sunulmadan önce geçtiği ilk aşama
elektrik geliştirme bölümü tarafından gerçekleştirilen tasarımdır. Burada geliştirici, özellikle CAE destekli bir ortamda çalışıyorsa tamamen dijital bir kurulum bekler. Caparoc ile bu, bileşenlerin seçiminde başlar. Phoenix Contact’ın internet sayfasında, bileşenleri ve bunlarla ilgili hizmetleri uygun bir devre kesici sistemine hızlı ve kolay şekilde dönüştüren bir konfigüratör yer alır:

 • Haberleşme arayüzü olan ve olmayan güç modülleri
 • Dört çıkış klemensli 1-kanallı devre kesici modülleri
 • Kanal başına iki çıkış klemensli 2-kanallı devre kesici modülleri
 • Kanal başına bir çıkış klemensli 4-kanallı devre kesici modülleri
 • Modüler genişleme için tasarlanmış akım baraları

Ardından, kanal başına bireysel nominal açma akımının tanımlanması veya modül ve kanalların etiketlenmesi gibi ek ayarlamalar yapılır. Çok sayıda olası kombinasyona rağmen, konfigürasyon süreci her zaman tek ve her zaman geçerli bir ürün numarası ve konfigürasyon ID’si ile sonuçlanır. Bu, tüm devre kesici sisteminin sonraki sipariş sürecini çok daha kolay hale getirir. Ayrıca, konfigürasyon herhangi bir zamanda geri çağrılabilir ve mevcut gereksinimlere uyarlanabilir. Bu, aynı zamanda planlama değişiklikleri ve modifikasyonlarını da basitleştirir.

İlginizi Çekebilir: Aşırı Gerilim Koruma Temiz Su Sağlıyor

Ek olarak konfigüratör; sistemsel veri sayfalarını, etiketleme verilerini, 2D ve 3D verileri ve ayrıca EPLAN verilerini sağlayabilir. Bu, dijital ikiz adı verilen sistem için önemli bir güncellemedir çünkü sadece özel bileşenler değil, aynı zamanda 24 V DC koruma
sisteminin tümü artık tamamen ve kapsamlı şekilde temsil edilir.

Özel bileşenler uygulandığında, dijital veri sayfasında oluşan görünümler, bileşenlerin uygun sırada monte edilmesine yardımcı olabilir. Satın alma departmanı, oluşturulan ürün numarasını ve konfigürasyon ID’sini doğrudan sipariş süreçlerine entegre edebilir. Aksesuar parçaları için yavaş ve zorlu arama süreçleri de artık geçmişte kaldı. Koruyucu sistemin konfigürasyonu, uygulamanın çalışması için geliştiricinin ihtiyaç duyduğu şekilde, tamamen monte edilmiş halde teslim edilir.

Çevrimiçi konfigüratör: Caparoc, özel bir ürün numarası üzerinden sipariş edilir – dijital hizmetler, 3D modelden etiketlemeye, veri sayfalarına ve EPLAN’a kadar özel verilerle sizi destekler.

Ürün geliştiriciler için bu özelleştirmenin ek yararı, tüm konfigürasyon için yalnızca bir ana veri kümesinin oluşturulmasıdır. Ana verilerin oluşturulması ve bakımı herkesin bildiği gibi zaman alıcı ve pahalıdır.

Montaj ve devreye alma avantajları

Yeni modüller tasarlandıktan sonra, üretim personeli ilk başta bunlara aşina değildir. Belirli koşullar altında bu, personelin önce eğitilmesi gerektiğinden, montaj ve devreye almayı oldukça zaman alıcı bir hale getirebilir. Caparoc koruma sistemi; bitmiş, eksiksiz bir modül olarak satın alınmadıysa, özel modüllerin montajı aletsiz Tak ve Çalıştır teknolojisi sayesinde sezgisel ve kolaydır. Ayrıca, renk kodlu çalışma elemanlarını ve doğrudan Push-in teknolojisi modülleri bağlarken hataları önlemeye yardımcı olur. Koruma sistemi ön ayarlı bir durumda teslim edilmediyse, modüller üzerindeki LED düğmeler veya döner anahtarlar veya merkezi olarak haberleşme arayüzü aracılığıyla uygulamaya uyarlanır.

Her bir kanal, ilgili herkesin açık şekilde anlayabileceği şekilde etiketlenebilmelidir. Bu durum; montajı, devreye almayı, bakımı ve sorun giderme süreçlerini de kolaylaştırır. İdeal şekilde, etiketleme daha önceki planlama aşamasında tanımlanmış ve ürün numarasına entegre edilmiştir, böylece üretim sırasında etiketlemeye gerek kalmaz.

Operatör için avantajlar: sistem arızası olmaz

24 V DC besleme sisteminde yedeklilik, UPS ve izleme mekanizmalarının kullanımı üç zorlukla karşı karşıyadır:

 • Düşük gerilim: üst taraftaki besleme sisteminde bir sorun vardır (faz hatası) veya güç kaynağı “zayıflamıştır”
 • Aşırı gerilim: üst taraftaki güç kaynağının kontrolü arızalıdır (32 V çıkış gerilim sınırlayıcı) – sonucunda gerilim yükselir
 • Nominal değerin %80’inin üzerinde akım tüketimi: motorlar veya aktüatörler bağlandığında önceden var olan bir durum nedeniyle kanalda artan yük; yük kanalında bir toprak hatası da mümkündür

Bu harici bir nedene bağlı proses durumların yanı sıra, Caparoc iki dahili durumu da tanır:

 • En az bir kanalda kanal hatası
 • 45 A’in üzerinde genel kapama: sistemsel bir aşırı yüklenmeyi önlemek amacıyla modüller öncelik sırasına göre kapanır

İlginizi Çekebilir: Mobil Markalama | Yerinde Endüstriyel Markalama

Caparoc devre kesici modüllerinin bu beş çalışma durumu toplanır ve haberleşme arayüzü aracılığıyla merkezi kontrol odasına veya kontrolöre rapor edilir. Proses
durumuna bağlı olarak, önleyici tedbirler başlatılır ve kapatılan kanallar reset komutu ile sıfırlanabilir. Sahada, çalışma durumları renkli LED’ler aracılığıyla doğrudan kanal üzerinde bildirilir. Bir Caparoc devre kesici modülü arızalıysa, çalışma sırasında kalan
koruyucu sistemi etkilemeden değiştirilebilir.

Devre kesici sistemi istenmeyen iki dış etkiye karşı kilitlenebildiğinden, Caparoc sistem operatörüne ek güvenlik sunar:

 • Nominal akım programlama kilidi: tüm devre kesici modüllerindeki nominal akım programlaması kilitlidir
 • Kullanıcı arayüzü kilidi: düğmeler ve nominal akım döner anahtarları aracılığıyla devre kesici modüllerinin çalışması tamamen kilitlenir

Bu koruma mekanizmalarıyla Caparoc, maksimum sistem sürekliliğine istikrarlı şekilde katkıda bulunur.

Sezgisel kullanım, basit bakım, hızlı sorun giderme: Kolay nominal akım ayarı ile bağlantı ve potansiyellerin net şekilde tanımlanması, güvenliği ve konforu artırır.

Özet

Kısa bir süre öncesine kadar bir devre kesici sisteminde Caparoc gibi eksiksiz bir paketi hayal etmek zordu. Diğer özelliklerin yanı sıra Caparoc şunları da sunar:

 • Özelleştirilebilirlik
 • Ana veriyle ilgili daha az çaba
 • Tam bir dijital veri paketi
 • Aletsiz mekanik yapı
 • Hızlı montaj ve devreye alma
 • Kolay bakım ve hızlı sorun giderme
 • Besleme sisteminin durumu hakkında kapsamlı bilgi

Bunlar, yukarıda açıklanan karmaşıklığın önemli ölçüde azaltılabileceği ve sistem sürekliliğinin önemli ölçüde artırılabileceği anlamına gelir.

Tek bir kaynaktan çözümler

Phoenix Contact, devre kesicilere ek olarak 24 V DC kontrol panolarının besleme
sistemleri için başka ürünler ve çözümler sunar. Bunlar:

 • Maliyetli sistemsel kesintiler meydana gelmeden önce AC tarafındaki geçici aşırı gerilimleri güvenli şekilde deşarj eden güçlü bir aşırı gerilim koruma sistemi
 • Gerektiğinde DC güç kaynağını destekleyen yedekli çözümler ve piller, böylece
  kritik durumlarda bile 24 V besleme korunmuş olur
 • AC ve DC potansiyel dağıtımı için gereken alanı ve montaj süresini azaltan yenilikçi çözümler
 • Tüm sistemde enerji tasarrufuna yardımcı olan ve güç kaynağının durumu hakkında sürekli bilgi sağlayan geleceğe yönelik izleme çözümleri

Uygulama panosu: 24 V besleme çözümleri, farklı açma özellikleri ve devre kesici tasarımları ile doğrudan uygulamada test edilir.

Diğer bilgiler:

www.phoenixcontact.com/caparoc

www.phoenixcontact.com/highlights

Share

Share

Tell your friends about us!