Planlama ve Markalama Yazılımı | Klemens Dizisinin Yapılandırması Artık Daha da Kolay

From |

Kontrol ve sistem imalatında uygulamada kapsam arttıkça  maliyet baskısının artması ile daha verimli bir süreç tasarımı gerekir. Kapsamlı uygulamalarda, planlamadan montaja kadar karmaşık süreci destekleyen akıllı bir yazılım verimlilik potansiyelinden yararlanmak için önemlidir. (Şekil 1 ana resim).

Klemens dizisi konfigürasyonunun tüm aşamaları için: PROJECT complete, elektrik planlarından bitmiş ürünün tedariğine kadar destek sağlar

İş akışında verimlilik potansiyelinin belirlenmesi

Daha önceleri uygulamalarda, devre ve kablo şemaları çizim tahtalarında el ile büyük zahmetlerle çizilir, karşılık gelen parça listeleri ve kullanılan bileşenler için sipariş listeleri elle oluşturulur ve ardından gerekli yerlere dağıtılırdı. Bu çalışma şekli fazla zaman ve kaynak gerektirdiği gibi tüm süreç zinciri boyunca hataya açıktı. Günümüzde CAE (bilgisayar destekli mühendislik) sistemleri gibi yüksek performanslı yazılımlar, elektrik devre şemalarını oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kataloglar veya veritabanları, klemens gibi ürünleri seçerken hâlâ referans kaynağı olarak kullanılmaktadır. İlgili mühendislik maliyetleri genellikle gerçek malzeme maliyetlerinden birkaç kat daha yüksektir. Aynısı kontrol panolarında ve sistemlerinde bileşenlerin markalanması söz konusu olduğunda da geçerlidir: markalama verilerinin listesi markalama yazılımına manüel olarak girilir; bu hatalara açık ve zaman alıcı bir işlemdir.

Burada kullanılan süreçler mühendislik ve montaj maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hataları önlemeye de yardımcı olur. Phoenix Contact “PROJECT complete” planlama ve markalama yazılımı ile ürün gamından yazıcı sistemlerini içeren çözümler ve  klemens dizilerinin planlanması-yapılandırılması klemens, kablo ve iletken, ekipman ve tesisler için özel etiketlerin oluşturulmasına kadar geniş bir çözüm sunar. Entegratörler  genellikle planlama departmanları ile çalışır ve CAE sistemleri ile proje planları ve devre şemaları oluştururlar. Bunu yapmak için, bileşenlerin, fonksiyonların, bağlantı kesitlerinin ve markalama bilgilerinin planlama ve konfigürasyon aşamasından itibaren dijital formatta olması gerekir. PROJECT complete tam burada devreye giriyor: planlama ve markalama yazılımı, neredeyse yaygın kullanılan tüm CAE sistemlerinden gelen dijital verileri kullanır.

Devre şemasından komple klemens dizisine

CAE sistemlerini kullanarak, kontrol panosu ve sistem imalatında karmaşık projeleri planlamak, uygulamak ve yönetmek artık mümkün. Kullanıcıların uygun ürünleri manüel olarak aramak zorunda kalmaması için PROJECT complete, Eplan Electric P8, Aucotec, Zuken, WSCAD, IGE XAO ve PCSchematic gibi çeşitli CAE sistemlerini destekleyen arayüzlere sahiptir.

CAE yazılımının arayüzü iki yönlüdür. Elektrik şemaları, Eplan’da olduğu gibi, sadece bir kaç tıklamayla dışarıya aktarılabilir. Klemens dizilerinin yapılandırılması büyük ölçüde otomatikleştirilmiştir. Eplan Electric P8 CAE sistemi için, malzeme veritabanından bir öğe olarak klemensleri seçmek yerine, kullanıcı sadece CAE projesinde klemensler için semboller ekler ve bağlı iletkenlerin işlevini ve kesitlerini tanımlar. PROJECT complete’deki planlama modülü (Şekil 2), bu bilgilere dayanarak uygun klemensleri ve aksesuarlarla tamamlanan klemens dizisini otomatik olarak oluşturur. Yazılım açık gövdeleri kontrol eden ve eksik kapak, kapak parçaları ve durdurucuları kullanıcıya öneren veya eksik aksesuarları otomatik olarak konumlandıran otomatik düzeltme fonksiyonuna sahiptir.

CAE sistemine uygun arayüzler: klemens dizileri ve etiketler oluşturulur.

Kullanıcı burada tam kontrole sahiptir ve hangi aksesuarı nereye yerleştireceğine karar verebilir. Alternatif olarak ilave klemensler de eklenebilir. Bu bilgiler daha sonra örneğin Eplan Electric P8‘e aktarılır ve kullanıcı sadece birkaç saniye içinde aksesuarları da içeren bir ürün üretir. PROJECT complete, teknik veriler ve grafikler dahil tüm önemli ürün verilerini alır. Geleceğe yönelik diğer çift yönlü arayüzler de planlanmıştır, böylece diğer CAE programlarını kullananlar verilerini kolay ve verimli şekilde aktarabilir. Bir tıkla PROJECT complete, sipariş listeleri, parça listeleri, yapı listeleri ve montaj listeleri dahil olmak üzere klemens dizileri için tüm belgeleri oluşturur. Bu, kullanıcıların artık uygun ürünleri bulmak için kataloglarda arama yapmakla zaman geçirmemelerini sağlar. Ayrıca, montaj sırasında eksik aksesuarlardan dolayı gecikme olmaz.

Akıllı kullanıcı arayüzü

PROJECT complete, akıllı, süreç odaklı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Dinamik menü çubukları etkin çalışmayı sağlar, simgeler ve sekmeler gelişmiş kullanım seçenekleri için gösterilir. Farklı kullanıcı grupları için profiller oluşturulur – tüm klemens şeridini yapılandıran elektrik mühendislerinden ürünleri daha sonra DIN raylarına monte eden üretim personeline kadar (Şekil 3).

Kullancı dostu: PROJECT complete yazılımının entegrasyonu, montaj sırasında verimli iş etkinliklerini destekler.

Kullanıcıya özel ürün veritabanı, burada sadece potansiyel olarak gerekli ürünler göründüğü için günlük işleri basitleştirir. Kullanıcılar, klemens dizilerinin özel şablonlarını oluşturabilir, kaydedebilir, erişebilir ve düzenleyebilir. Kullanıcıların dahili sipariş numaraları varsa, bunları yazılım veritabanındaki ürünler için tanımlayabilirler.

Hızlı ve hatasız yüksek kaliteli markalama

Kontrol panosu ve sistem imalatındaki tüm bileşenlerin açık ve dayanıklı şekilde markalanması, hatasız montaj ve devreye alma, bakım ve arıza durumunda duruş sürelerini en aza indirmek için kesinlikle gereklidir. PROJECT complete markalama modülünde, CAE sistemi tarafından sağlanan tüm markalama bilgileri birkaç tıkla alınabilir. Zaman alıcı ve hataya açık manüel girişlere gerek yoktur.

Kayıtlı atamaya dayanarak, uygun markalama malzemesine doğru bilgi atanır. Bu işlemler gerektiğinde kolayca özelleştirilebilir. Phoenix Contact’ın geniş markalama portföyü, neredeyse tüm uygulamalar için – klemens, kablo ve iletken, ekipman, sistem – çözümler sunar. Tüm yazıcı sistemleri PROJECT complete yazılımı ile aynı şekilde kontrol edilebilir.

 

Ayrıntılı bilgi için

www.phoenixcontact.net/webcode/#0575

Share

Share

Tell your friends about us!