Kontrol Panosu Üretiminde Süreç Optimizasyonu

From |

Kontrol panosu üretim süreci, kısa teslimat zamanları gibi gittikçe büyüyen sıkıntılarla karşı karşıyadır. Phoenix Contact “Complete Line” ile sizlere kontrol panosu üretim sürecinizi optimize hale getirecek bir dizi hizmet sunuyor. ‘Complete Line’ ile ; teknolojik olarak üstün ve birbiriyle koordineli yazılım ve donanımlara ve tüm pano imalatı süreçlerini optimize etmeye yönelik  danışmanlık hizmetine sahip olabilirsiniz. (Şekil1)

Şekil 1 Standartlaştırma ve Dijitalleşme: Kontrol panosu üretim sürecinde süreç optimizasyonu için temel yapı taşları

Gittikçe artan teknik karmaşıklık, 1 adet ürün gerekse bile daha kısa teslimat süreleri, sürekli artan uluslararası rekabet baskısı, yükselen üretim maliyetleri ve yetenekli insanlara ulaşmayı zor hale getiren demografik değişimler – işte bunlar kontrol panosu üretiminde karşılaşılan ve gittikçe aşina hale gelinen zorluklar. Diğer pek çok alanda olduğu gibi, bu tarz zorlukların üstesinden gelmek için münferit önlemler almanın pek başarılı olmayacağı açıktır. Şimdi, bu süreci yeniden düşünme ve bütünsel bir yaklaşım kullanma zamanı.

Etkili iletişim itici bir güçtür

Süreci her yönden optimize edebilmek için öncelikle sürece dahil olan tüm unsurların incelenmesi gerekir: En başta ortaya çıkan ilk fikirden, bu fikrin harekete geçişine kadar, tüm dahili unsurlar, tedarikçiler ve müşteriler bu incelemeye  dahil olmalıdır. Bu süreç içerisindeki tüm alanların ve tüm aktörlerin iletişiminin sağlıklı olması oldukça önemlidir. İşte dijitalleşme burada devreye girmekte ve bize büyük fırsatlar sunmaktadır.

Yeni ve ilave gelişmeler genellikle projenin ilk aşamalarında şekil almaya başlar. Bu aşama, genel sürecin en önemli anıdır. Bu aşamada izlenecek olan yol belirlenir. Seçilen ürünler yalnızca uygulamaların işlevselliğini değil, aynı zamanda tedariği, montajı ve başlangıç maliyetlerini de belirler.

Elde bulunan verilerin, yazılımın ve arayüzlerin, sistemde herhangi bir kopma yaşanmadan, efektif bir şekilde kullanılması üretim alanındaki en etkileyici değişimi yaratır. EPLAN, WSCAD ve Zuken gibi firmaların ellerinden çıkan ve elektriksel planlama, belge oluşturma ve veri transferi gibi hizmetleri destekleyen modern Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) sistemleri, aynı zamanda sürecin tüm adımlarını etkilemektedirler.

Artık veri altından bile değerli

Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları, dijital olarak tanımlanmamış ürünlerle verimli bir şekilde çalışamaz. Yeni bir ürün tasarlarken, kullanılacak komponentlerin detaylı verilerine ulaşmak mümkün olmadığında, bunları toplamak veya oluşturmak çok fazla efor sarf edilmesini gerektirir. Kullanılan sisteme ve kullanılan hesaplama yöntemine göre değişmekle birlikte, yeni bir ürün için ana veri oluşturma maliyeti 1500 €’yu bulabilir. Kontrolör gibi daha karmaşık ürünler için Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) makroları oluşturmak tam bir çalışma günü ya da daha fazla sürebilir.

Dijital mühendislik uygulamaları, üreticilerin gerekli tüm verileri, eCl@ass ya da diğer yaygın Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) formatları gibi standart biçimlerde hazırlayarak sunmasından yararlanır. Bu sayede; saatler, hatta günler alan araştırma, üretim ve bakım aşamaları son derece kısalmaktadır.

Geliştirici ekip tarafından farklı şekillerde planlanan iş yöntemlerinin de göz önüne alınması gerekmektedir. Tüm ürün verilerinin, Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) sistemlerine otomatik entegrasyonu oldukça pratik faydalar sağlamaktadır. Ancak eğer geliştirici ekip, verileri dosya serverlarında düzenlerse, örneğin Phoenix Contact Veri Portalı gerekli veri kayıtlarını indirme işlemini oldukça kolay hale getirebilir.

Elektrik planlamasının ardından BOM ve belgeleme işleri tamamlanmalı, ürünlerin siparişleri verilmeli ve etiketleme için gerekli dosyalar basılmalıdır. Bunlar, çoğu  Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) sistemi tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak standartlaştırılmış arayüzlerin kullanımı; bu ilave işlerin de verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamaktadır.

Phoenix Contact’ın planlama ve etiketleme yazılımı olan “Project Complete”, klemens dizilerini kontrol edip gerekli aksesuarları ilave ederek tamamladıktan sonra panonun etiketlenmesi için gerekli baskı dosyalarının hazırlanmasına da yardımcı olur (Şekil – 2). Online mağazaya olan bağlantısı sayesinde, teslimat zamanı ve fiyat bilgileri planlama süreci içinde elde edilebilir. Sadece birkaç tıkla, sürecin temel adımları çok daha hızlı ve hatasız şekilde tamamlanabilir.

Şekil 2 Basitleştirilmiş süreç adımları: Planlama ve etiketleme yazılımı olan “Project Complete”, yaygın Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları için arayüzlere sahiptir.

Yalın Tedarik ve Lojistik

Malzeme listesinin hatasız ve dijital destekli bir şekilde çıkarılması hem geliştirme hem de satın alım işlemlerinde kolaylık sağlar. Ayrıca, ürüne dair kararların geliştirme sürecinde alınması daha sonra atılacak adımları da etkiler. Modüler sistemlerin uyum içinde kullanımı, üretimde gereken parça miktarının, sipariş formlarının, irsaliyelerin, faturaların yanı sıra, montaj için gerekli malzemelerin tedariğiyle bağlantılı yönetimsel işlere harcanan çabayı da azaltır.

Phoenix Contact, aynı zamanda burada bahsedilmesi gereken başka bir hizmet daha sunmaktadır: Dizgisi yapılmış klemens raylarından, işlevsel parçalara, istenen yarı mamuller montajlı halde de teslim edilebilir. Bu hizmet sayesinde kontrol panosu üretiminde; tedarik, lojistik ve montaj maliyetlerinden daha da fazla tasarruf edebilirsiniz.

Farklı işler ve organizasyon modelleri, birbirinden değişik üretim süreçlerine ihtiyaç duyabilir. Ancak tümü için üretim aşamasında karar alınmasının önemi ortadadır. Manuel ve tek bir ürün üzerine üretim yapan firmalar da bu dijitalleşme sürecinden faydalanabilirler. Dijital olarak yönetilen montaj istasyonları, Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) sistemlerinden aldıkları veriler sayesinde, yarı nitelikli elemanların kontrol panosu montaj sürecinde hızlı ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayabilirler. Bochum Ruhr Üniversitesi tarafından geliştirilen “ışık yardımıyla seçim” montaj hattı (Şekil – 3) ve Kuzey Rhine-Westphalia, Almanya’da bulunan Blumenbecker GmbH & Co. KG’nin ürettiği lazer işaretçi destekli kontrol panosu montaj hattı bu uygulamanın iki örneğidir. Bu örneklerde de otomasyondan önce iş hazırlığının dijital olarak tamamlanması söz konusudur.

Şekil 3 “Işık yardımıyla seçim” iş istasyonları: dijital veri; adım adım montaj yönergeleri için temel oluşturur.

Ürünleri Standartlaştırmanın Etkisi

Stuttgart Üniversitesi ISW (Takım Tezgahları ve Üretim Ünitelerinin Kontrol Mühendisliği Enstitüsü)tarafından geliştirilen “Schaltschrankbau 4.0” (kontrol panosu üretimi 4.0) adlı 2017 tarihli çalışması, kontrol panolarının kablaj giderlerini %66, etiketleme giderlerini ise %12 olarak öngörmektedir. Sadece bu iki veri bile, akıllı bir çalışma ortamı dizaynının ve iyi bir gözden geçirme süreci sonunda seçilmiş olan ürünlerin ne kadar optimizasyon potansiyeli olduğunu gözler önüne sermektedir. (Şekil – 4)

Şekil 4 Kontrol Panosu kablajı: Ürünler, aletler ve süreçte yapılan ufak değişiklikler, sürecin genelini hızlandırır.

Hızlı ve aletsiz bağlantı teknolojileri, kablajın rekor sürelerde tamamlanmasını sağlamaktadır. Eğer sayılarla konuşmak gerekirse: 500 kablo ve 1000 bağlantı noktası içeren ortalama bir kontrol panosunda vida bağlantısı yerine, push-in bağlantı kullanılması iki buçuk saate varan zaman tasarrufu sağlayabilir. Kablaj işleminde süreç optimizasyonu yapılıp, klasik el aletleri  yerine küçük otomatik aletleri kullanıldığında 1000 bağlantı başına, iki buçuk saat daha  süre tasarrufu sağlanabilir.

Aynı durum etiketleme için de geçerlidir. (Şekil – 5) Burada ise, birimler arası süreç optimizasyonu, hazırlık, baskı ve etiketleme süreçlerini hızlandırabilir.

Şekil 5 Kontrol panosu etiketleme: Geliştirme verisi, yazılımları ve arayüzlerin kullanımına ek olarak ürün çeşitliliğinin azaltılması sürecin hızlandırılmasını sağlar

Bu; baskı verisinin geliştirme esnasında Project Complete üzerinden üretilmesi ve aynı etiketin mümkün olduğunca farklı yerlerde kullanımı ile etiket çeşitliliğin azaltılması yoluyla sağlanabilir.

Özet

Bu makale, sürecin geneline bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemini vurgulamaktadır. Süreç optimizasyonunun temeli, ürünlerin seçildiği ve sistemlerin planlandığı gelişim sürecinde yatmaktadır. Standartlaştırma ve dijitalleşme; satın alma, lojistik ve üretim süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıldığında, tüm süreç boyunca çeşitli ölçüde potansiyellerin ortaya çıkmasına olanak sağlar ve sonuçta sürecin genelini çok net bir şekilde hızlandırarak üretim maliyetlerini düşürür.

Daha fazla bilgi için:

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2089

Share

Share

Tell your friends about us!