Ex Alanlar için Kompakt Röle Modülleri

From |

Phoenix Contact, PLC-Interface ürüngamının lansmanını 1996 yılında yaptıktan sonra sürekli olarak geliştirdi ve geliştirmeye devam etmektedir. Ex-onaylı röle modülleri serisi şimdi ilave cihazlar ve onaylarla desteklenmektedir. Pek çok endüstriyel alan, vidalı bağlantı ve push-in bağlantı teknolojisiyle sunulan ATEX, IECEx ve UL Sınıf 1 Bölge 2 onaylı bu yeni elektromekanik rölelerin avantajlarından yararlanabilir.

PLC-Interface, standart uygulamalar ve aynı zamanda çok sayıda özel uygulama için çok çeşitli versiyonlara sahip olması sayesinde, en uygun sistem çözümleri olarak uygulanabilir. Uygulama alanı; üretim teknolojisinden, makineler için ekipmanlara ve kontrol mühendisliğine, güç dağıtımına, bina otomasyonuna ve proses mühendisliğine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Üzerindeki elektromekanik röle takılıp- çıkartılabilir. PLC-Interface güvenilir şekilde farklı sinyal düzeylerini birleştirir. Sahada kontrolör veya sensörler ile aktüatörler arasında olmasına bakmaksızın, her iki durumda da sinyallerin sorunsuz ve parazitsiz iletimi sağlanır.

Diğer onaylar

Endüstride, patlama riskli ortamların, kullanılan anahtarlama komponentlerinin emniyet ve güvenilirliği konusunda standart uygulamalardan daha yüksek gereksinimleri vardır.

 İki enversör kontaklı röle (2 x 6 A) 14 mm toplam genişliğe sahip versiyon, veya patlama potansiyeli olan bölgelerde kullanım için 1 x 10 A’li yüksek akım versiyonu.

Ex anahtarlama cihazlarının uygulama alanları kimya, petrol ve gaz endüstrisiyle sınırlı değildir. Patlayıcı ortamlar ahşap, metal veya plastik işleme sırasında  da oluşabilmektedir.  Aynı durum gıda üretimi, kâğıt üretimi ve gaz türbini inşası, tekstil endüstrisi ve su yönetimi veya boyama sistemleri için de geçerlidir. Burada, standart anahtarlama komponentlerinin kullanılması bir risk yaratabilir. Anahtarlama işlemleri kıvılcımlar ürettiğinden, kapsüllü olmayan komponentler bir patlamaya neden olabilir.

İyi bilinen aksesuar malzemeleri aynı zamanda yeni Ex bölgesi röleleri için de kullanılabilir.

Bunun  gibi, yüksek  bir  yüzey  sıcaklığı,   patlayıcı   gazlar için bir ateşleme kaynağı sağlayabilir. Bu nedenle, Phoenix Contact mevcut PLC-Interface serisi  ürün gamını  Ex  onaylarıyla genişletmiş  ve  ilave  onaylar   eklemiştir. Bu şekilde, komponentler aynı zamanda petrol ve gaz üretiminde, rafinerilerde ve aynı zamanda proses endüstrisi uygulamalarında kullanılabilmektedir.

Olası en iyi sıcaklık sınıflandırmaları

ATEX  ve IECEx onayı için standart temeli olarak, EN 60079-  7 ve -15, “ecnC” koruma tipinde kullanılmaktadır. UL Sınıf 1 Bölge 2 (tehlikeli alanlar) UL ANSI-ISA 12.12’ye göre onay. Testten geçtikten sonra modüller Bölge 2 uygulamalarına monte edilebilir. Bu bölgede, tehlikeli bir patlayıcı ortam sadece arasıra ve kısa bir süreliğine beklenir. Bu tür patlama riskli bölgelerde anahtarlama işlemlerini güvenli şekilde yapmak ve ardından kıvılcımlar veya elektrik arkları tarafından olası ateşlemeyi engellemek için, tüm sistem komponentleri dikkatli ve özenli bir şekilde seçilmelidir. Sigortalar gibi diğer komponentlere ilave olarak, anahtarlama elemanlarına, örneğin elektromekanik rölelere dikkat edilmelidir. PLC- Interface serisinden kompakt röle modüllerinin yeni versiyonları açıklanan gereklilikleri yerine getirmekte ve dolayısıyla Ex bölgelerinde güvenli anahtarlama sağlamaktadır.

Çeşitli gazlardan oluşan patlama riskli bir ortamın tetiklenmesi, cihazın tanımlanmış maksimum yüzey sıcaklığı ile engellenebilir. Tam yükte ve doğrudan bağlanmış tesisatta  onayla ilgili testlerde, PLC-Interface röle modülleri, T5 (≤100°C) veya T6 (≤85°C) ideal sıcaklık sınıflarını elde etmektedir. Ex-onaylı röle modüllerinin izin verilen ortam sıcaklığı aralığı, kullanılan tipe bağlı olarak -40°C ile 60°C arasında değişir.

230 V AC’ye kadar bir nominal gerilimde 6 A ila 10A’likbiryüküanahtarlayan ,tasarıma bağlı olarak bir veya iki enversör kontaklı röleler, özel onaylar kapsamındadır. Giriş gerilimleri 12 V DC’den 230 V UC’ya kadar değişir. 6,2 mm inceliğindeki modülleri 6 A’e  kadar yük akımlarını karşılar. 10 A veya 2 x   6 A maksimum yük akımı için röleler ise 14 mm genişlikte mevcuttur.

Küresel uygulama alanı

Potansiyel olarak patlayıcı işletme tesislerinde kullanılan ekipman ve sistemler Avrupa Birliği’nde ATEX direktifi yönergeleri kapsamındayken, Kuzey Amerika’da Sınıf/Bölüm sistemi geçerlidir. Küresel ölçekte Ex bölgesi için herhangi bi rsorun olmaksızın sistemler kurabilmek için tek tek ülkelerdeki veya bölgelerdeki yönetmeliklerden bağımsız olan belgelendirme gereklidir. IECEx şematik diyagramı yeknesak ve uluslararası geçerliliği olan bir standart sunmaktadır. Eğer ürünün IECEx onayı varsa, standartlara uygunluk amacı için başka uluslararası onay alınması gerekmemektedir. Bu nedenle, PLC-Interface ürün serisinin Ex modülleri şimdi açıkça görülebilir olması için ürünlerin yan yüzünde IEC Ex ve aynı zamanda ATEX ve UL Sınıf1 Bölge 2  işaretleri  bulundurmaktadır. Böylece küresel kulanımının önünde engel yoktur.

Korozyon yok

PLC-Interface serisinin elektromekanik ve solid-state röleleri IEC 61810-7 RT III’e göre yalıtılır ve dolayısıyla tanım gereği su sızdırmaz. Ayrıca, asgari IP54 korumasına sahip bir kontrol panosuna montajın şart koşulduğu kirlilik derecesi 2 olan çevrelerde EN 60664-1’e göre monte edilebilirler. Aynı zamanda bağımsız bir test kurumu, röle modüllerini laboratuvar koşulları altında dört bileşenli bir aşındırıcı  gaz  testine tabi tutmuştur. EN 60068-2-60, test için temel teşkil eder. Standartlarda belirtilen aşındırıcı gaz konsantrasyonu, paralel olarak yüksek bağıl nem ve ortam sıcaklığı ile birlikte bu durumda 30°C’de yüzde 75 bağıl nem – korozyonu destekler. Aynı zamanda bu test koşulları altında ISA standartları ISA S71.04-1983 G3’ün gereklilikleri de yerine getirilmiştir. Test kapsamı dahilinde, test cihazları, zorlu ortam koşullarını pratik tarzda simüle etmiştir. Standartlar doğrultusunda seçilen maksimum 21 günlük test süresini takiben röle modüllerine fonksiyon testleri yapılmış ve mikroskobik muayeneler uygulanmıştır. Özellikle metalik malzemeler  korozyona   eğilimlidir.  Buna rağmen, PLC-Interface ürün serisinin tüm yeni komponentleri son kontrolü geçmiştir. Ne cihaz fonksiyonunda ne de malzemelerde, özellikle metallerde bozulma tespit edilmemiştir. Bu nedenle, aşındırıcı gazlar modüllere zarar verememektedir. Bu durumda, fonksiyonları tamamen garanti edilmiştir.

Share

Share

Tell your friends about us!