Sterownik z PLCnext Technology: Udostępnianie danych – OPC UA

From |
W jednej z poprzednich części cyklu omówiłem sposób wizualizacji danych procesu za pomocą chmury danych PROFICLOUD. Tym razem zaprezentuję, jak udostępnić dane dla dowolnej zewnętrznej aplikacji lub systemu. Dystrybucja danych będzie się odbywała za pomocą standardu OPC UA, który w ostatnim czasie zdobywa coraz mocniej ugruntowaną pozycję w świecie przemysłu i wymiany danych M2M.

Konfiguracja serwera OPC UA

Każdy sterownik AXC F 2152 posiada fabrycznie zainstalowaną i uruchomioną usługę serwera OPC UA.

Jego konfiguracja odbywa się za pomocą PC Worx Engineer, jednak do podstawowego udostępnienia danych w zupełności wystarczy domyślna konfiguracja. W takim przypadku użytkownik klienta OPC UA po zakończonej sukcesem autoryzacji na serwerze będzie miał dostęp do wszystkich zmiennych zdefiniowanych w projekcie.

Aby ograniczyć dostęp do wytypowanych zmiennych, należy wykonać dwie czynności:

1. W opcjach konfiguracji serwera wybrać udostępniane jedynie zmiennych zaznaczonych (marked) do tego celu.
2. Na liście zmiennych należy przy tych wybranych do udostępnienia zaznaczyć „fajką” opcję OPC. Konfiguracja serwera OPC w sterowniku AXC F 2152 plcnext

Odczyt danych poprzez klienta OPC UA

Aby odczytać dane z serwera OPC UA, klient musi znać przede wszystkim adres IP/port, sposób uwierzytelniania i dane uwierzytelniające oraz, najlepiej, dokładny adres danych w przestrzeni adresowej OPC UA. Wynika to z faktu, że nie wszystkie programy klienckie umożliwiają przeglądanie dostępnych danych. W przypadku serwera OPC UA uruchomionego na sterowniku AXC F 2152 i naszej konfiguracji są to:
  • adres IP/port: tcp://192.168.3.10:4840
  • uwierzytelnianie: Basic256, Sign & Encrypt
  • dane uwierzytelniania: użytkownik i hasło takie jak używane do dostępu do PLC
  • adresy danych: namespace 4, zmienna String nazwana jak w PC Worx Express, w naszym przypadku będą to zmienne:
    • Plc.Eclr/MainInstance:iIECValue
    • Plc.Eclr/MainInstance:xIECActive
    • Plc.Eclr/MainInstance:xIECDirection
Jako klienta do odczytu danych użyjemy aplikacji Node-RED, której instalacja została opisana w poprzedniej części cyklu. Do wymiany danych OPC UA należy doinstalować wtyczkę node-red-contrib-opcua.

Konfiguracja klienta w Node-RED

W edytorze graficznym Node-RED należy wybrać węzeł klienta – OpcUa Client i w jego opcjach konfiguracji podać wymagane dane uwierzytelniające i ustawić go do wykonywania akcji odczytu danych z serwera. Konfiguracja klienta w Node-RED Następnie należy wybrać trzy węzły OpcUa Item odpowiadające zmiennym, które będziemy odczytywać. W konfiguracji podajemy adres danych oraz typ i podłączamy je do wejścia węzła klienta. Ostatnim wymaganym elementem jest ustalenie warunków odczytu danych z serwera. W naszym przypadku użyjemy węzła inject skonfigurowanego do wymuszania działania z interwałem równym jednej sekundzie. Konfiguracja klienta w Node-RED w sterowniku plc next technology Klient skonfigurowany jak powyżej prawidłowo odczytuje dane z serwera i pozostawia je do wykorzystania w dowolny sposób przez Node-RED. Aby widzieć efekt działania, możemy dodać kilka węzłów do odpowiedniego przefiltrowania danych i wyświetlenia ich na ekranie dashboard.
W efekcie otrzymujemy gotową wizualizację, której przykładowy wygląd można zobaczyć poniżej.
Autor: Konrad Sobczyk– Młodszy Specjalista ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.