Parametryzacja systemu Axioline F w standardzie IEC 61850

From |

Standard IEC61850 od momentu powstania w 2004 roku staje się coraz częściej wybieranym rozwiązaniem stosowanym w aplikacjach systemów elektroenergetycznych. Do podstawowych zalet standardu należą: redukcja oprzewodowania, kompatybilność urządzeń, komunikacja oparta na szybkim Ethernecie, łatwość rozbudowy, niskie koszty użytkowania oraz poprawa jakości punktów zasilających.

System Phoenix Contact Axioline F I/O dla IEC61850 został zaprojektowany właśnie dla aplikacji w sektorze elektroenergetycznym

System Phoenix Contact Axioline F I/O dla IEC61850

Dedykowane moduły systemu zostały zaprojektowane zgodnie z IEC61850-3. Dzięki temu sprawdza się nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych tam gdzie wymagana jest wysoka niezawodność. Jednostką centralną systemu jest  złącze magistralne AXL F BK SAS, które jest łącznikiem z pozostałymi modułami I/O. Szeroki asortyment modułów obejmuje funkcje cyfrowe, analogowe oraz specjalne moduły temperaturowe.

Złącze magistralne AXL F BK SAS oferuje komunikację zarówno za pomocą pakietów MMS z Systemem Sterowania i Nadzoru (SSiN) jak i szybką komunikację GOOSE do wymiany informacji z innymi urządzeniami IED.

Łatwy dostęp do produktu umożliwia interfejs WWW, przez co cała parametryzacja pod kątem IEC61850 (bez dodatkowego oprogramowania) odbywa w sposób wyjątkowo szybki i intuicyjny.

Komunikacja MMS

Parametryzacja przykładowej aplikacji Axioline F

Parametryzacja przykładowej aplikacji Axioline F

 • dezaktywacja trybu Plug and Play (ustawienie przełączników S1-S2 w pozycji 1B) i restarcie użądzenia
 • nadanie adresu IP np.: 191.168.0.1 poprzez ustawienie przełączników S1-S2 w pozycji 01
 • skopiowanie poszczególnych plików .CID lub .SCD do urządzeń za pomocą FTP (np. ftp://192.168.0.1:21/IEC61850 w przypadku IED1)
 • uruchomienie interfejsu WEB (wpisując adres IP urządzenia w przeglądarce)
 • w zakładce ”IEC61850/SAS Configuration” ustawienie parametrów: SCL Filename, IED Name, Accesspoint Name zgodnie z nazwami w pliku SCL
 • w zakładce ”IEC61850/IO Mapping” pojawią się grupy informacji IEC61850 zdefiniowanych w pliku SCL, dodając kolejno wiersze należy przypisać atrybut IEC61850 do oczekiwanego kanału we/wy w odpowiednim module Axioline.
 • nadanie adresu IP serwera SNTP
 • zapisanie ustawień i restart urządzenia

Komunikacja GOOSE

Parametryzacja przykładowej aplikacji

Komunikacja GOOSE

 • skopiowanie poszczególnych plików .CID lub .SCD do urządzeń za pomocą FTP (np. ftp://192.168.0.1:21/IEC61850 w przypadku IED1)
 • uruchomienie interfejsu WEB (wpisując adres IP urządzenia w przeglądarce)
 • w zakładce ”IEC61850/SAS Configuration” ustawienie parametrów: SCL Filename, IED Name, Accesspoint Name zgodnie z nazwami w pliku SCL
 • po restarcie urządzenia, prawidłowość wgranego pliku SCL oraz gotowość urządzenia do parametryzacji będzie oznaczała świecąca na zielono dioda ”IED”
 • ponowne uruchomienie interfejsu WEB
 • w zakładce ”IEC61850/IO Mapping” pojawią się grupy informacji IEC61850 zdefiniowanych w pliku SCL (zarówno tych publikowanych przez IED1 jak i tych subskrybowanych z IED2), dodając kolejno wiersze należy przypisać atrybut IEC61850 do oczekiwanego kanału we/wy w odpowiednim module Axioline.
 • zapisanie ustawień i restart urządzenia
 • identyczną czynność należy powtórzyć w przypadku IED2

W obu przykładach pliki konfiguracyjne .SCD oraz pliki .CID powinny być uprzednio wygenerowane za pomocą dowolnego narzędzia do modelowania SCL.

Przykłady zastosowań:

Transformator z komunikacją IEC61850 poprzez moduły cyfrowe i analogowe

Transformator z komunikacją IEC61850 (axioline) poprzez moduły cyfrowe i analogowe

 • alarmy i statusy
 • status zaczepów transformatora
 • monitorowanie temperatur
 • czujnik poziomu oleju transformatora
 • czujnik przewodzenia oleju transformatora
 • sterowanie zaczepami
 • sterowanie wentylatorami

Sterowanie wyłącznikami nn po IEC61850

Topologia do integracji komunikacji MMS i GOOSE w elektrowni

 • Węzły logiczne XCBR, XSWI
 • Status Pos.stVal
 • Sterowanie Pos.ctlVal
Autor: Paweł Łuszczak – Inżynier ds. Aplikacji w Energetyce
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *