IEC 61850: standard rozwiązujący problem kompatybilności urządzeń w zakresie komunikacji w energetyce

From |

Obecnie w energetyce mamy do czynienia z aplikacjami opierającymi się na kilku głównych protokołach komunikacyjnych:

  • IEC 60870-5-103
  • DNP3
  • IEC 60870-5-104
  • IEC 60870-5-101

Na przykład na stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć, działające aplikacje opierają się na urządzeniach IED (Inteligent Electronic Device) różnych producentów, działających w różnych standardach komunikacyjnych.

Aby zapewnić bezproblemową wymianę informacji czyli w konsekwencji niezakłóconego działania takiej aplikacji, konieczne jest stosowanie urządzeń integrujących różne protokoły komunikacyjne, co oczywiście ma wpływ na szybkość działania takich aplikacji.

Celem zwiększenia szybkości i niezawodności komunikacji w aplikacjach energetycznych w latach 90tych instytucje takie jak amerykańskie EPRI oraz europejskie IEC podjęły próbę stworzenia wspólnego standardu szybkiej komunikacji, co dzięki aktywnej współpracy wiodących producentów urządzeń IED doprowadziło do powstania standardu IEC 61850.

Główne zmiany w porównaniu do tradycyjnego modelu to możliwość przechowywania informacji z poszczególnych urządzeń stacyjnych w lokalnych bazach danych oraz zmiana w architekturze: w miejsce komunikacji Master Slave – mamy Client Serwer, o czym pisaliśmy wcześniej w poście Konwersja elektroenergetycznych protokołów komunikacyjnych, czyli poliglota pilnie poszukiwany

Dodatkowo, celem ograniczenia niebezpieczeństwa „zatorów komunikacyjnych” przesyłanym do systemu (MMS, TCP/IP) danym nadajemy różne priorytety, co w połączeniu z możliwością szybkiej komunikacji bezpośredniej (poniżej 4ms) pomiędzy urządzeniami IED (GOOSE), czyni komunikację w standardzie IEC 61850 szybką i niezawodną.

Standard to również nowy model danych opisujący: typ urządzenia, zawartość funkcji, rodzaj komunikacji, przyporządkowanie funkcji do urządzeń, powiązanie ze źródłem…

Duża ilość danych oraz wymagana szybkość wyklucza interfejsy szeregowe, zatem na dzisiaj do przesyłu informacji wykorzystywana jest technologia Ethernet.

Wszystkie te cechy pozwalają na ograniczenie kosztów aplikacji oraz na większą swobodę w ich tworzeniu – brak ograniczeń do jednego dostawcy, ograniczenie ilości przewodów (usunięcie obwodów dodatkowych, redukcja oprzewodowania wejść/wyjść), oraz redukcja urządzeń pośredniczących.

W konsekwencji cena całej aplikacji jest niższa, co w połączeniu ze zwiększeniem jej niezawodności czyni z IEC 61850 atrakcyjną alternatywę.

rozwiązania zgodne z normą iec 61850 dla energetykiPhoenix Contact, jako wiodący producent rozwiązań dla energetyki, oferuje pełen wachlarz produktów umożliwiających połączenie urządzeń IED z systemem przy wykorzystaniu sieci redundantnej wysokiej dyspozycyjności PRP w standardzie IEC 61850.

 

 

 

Rozwiązanie Phoenix Contact znalazło zastosowanie przy budowie największego bloku energetycznego w Europie. Rozwiązanie zastosowane w Elektrowni Kozienice przy budowie bloku 11, pozwoliło połączyć część elektryczną z systemem sterowania bloku w oparciu o standard IEC 61850.

Jak wygląda budowa nowego bloku w Elektrowni Kozienice? Zobaczcie:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Źródło: Enea

Autor: Grzegorz Polarz- Menedżer ds. Przemysłu – Energetyka
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.