RubicCube

Power to the engineer!

From |

Voor de besturing van een industriële machine of installatie wordt vaak een klassieke PLC toegepast. Dit zijn fabrikant specifieke besturingen die door een software engineer ‘vrij’ te programmeren zijn, binnen de grenzen die door de fabrikant zijn bepaald. Heb je toch ‘andere’ functionaliteit nodig dan de fabrikant aanbiedt, dan kan je dit pas gebruiken als de fabrikant het nut hiervan inziet en dit ook daadwerkelijk in zijn besturing heeft geïmplementeerd. In grote lijnen is de engineer dus afhankelijk van wat de fabrikant aan functionaliteit biedt.

Bepaal zelf je toekomst

Om concurrerend te kunnen blijven en applicaties voor ‘the Industrial Internet of Things’ te kunnen ontwikkelen moeten de industriële besturingen opener worden zodat software engineers zelf kunnen bepalen welke functionaliteit ze nodig hebben voor de betreffende applicatie. Met een open platform kan iedereen zelf de functionaliteit maken die hij nodig heeft. Niet de fabrikant maar de engineer zelf bepaald welke nieuwe functionaliteiten nodig zijn voor de betreffende applicatie.

Schema

Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

De gloednieuwe PLCnext Technology van Phoenix Contact biedt deze openheid en flexibiliteit op een unieke wijze. Het open, innovatieve besturingsplatform, biedt dankzij deze technology compleet nieuwe vrijheidsgraden. Zo hebben we ter inspiratie een applicatie voor een Rubic Cube Solver ontwikkeld die de nieuwe mogelijkheden laat zien. Hierbij worden met behulp van een OpenCV bibliotheek (Open Source Software) beelden van een eenvoudige IP-camera geanalyseerd waarna door realtime C++ en IEC 61131-applicatie servomotoren naar de juiste positie worden gepositioneerd. Voorheen kon dit alleen gerealiseerd worden door een traditionele PLC in combinatie met een Industriële PC of in combinatie met een geavanceerde, dure camera.

PLCnextTechnology

Lees meer over PLCnext Technology op www.plcnexttechnology.nl

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *