Voorkom problemen bij de inbedrijfname Herken netwerkloops ten gevolge van bekabelingsfouten!

From |

In moderne machines worden steeds meer ethernetproducten toegepast voor communicatie binnen de machine zelf en daarbuiten. Dat vraagt dus om een zorgvuldige opbouw van het communicatienetwerk. Want een simpele netwerkbekabelingsfout kan tot een netwerkbekabelingsloop leiden en daarmee de communicatie en de totale machine ontregelen. Gelukkig bestaat er een simpele oplossing om zo’n loop tijdig te signaleren.

Laat ik eerst maar eens schetsen wat er gebeurt. In de moderne ‘Connected’ Machine ‘praten’ steeds meer deelnemers mee in de communicatie. Dat gaat goed wanneer alle netwerkverbindingen juist zijn aangelegd. Maar met een toenemend aantal netwerkverbindingen wordt ook de kans op netwerkbekabelingsfouten en daarmee op netwerkloops groter. Bij zo’n loop is er als het ware sprake van ‘kortsluiting’ in het dataverkeer.

Verstoring dataverkeer

Anders dan bij voeding leidt een netwerkloop niet tot fysieke schade. Maar wanneer de netwerkapparatuur niet goed om kan gaan met een verkeerde dataverbinding,  gaan datatelegrammen ‘rondzingen’, waardoor de communicatie ernstig verstoord wordt. Zo kan de communicatie zelfs volledig onderbroken worden. Zaken die we natuurlijk willen afwenden om uitval te voorkomen.

Dé oplossing is simpel

Om dit probleem te ondervangen, is er een simpele oplossing voorhanden. Hierbij maken we gebruik van een bestaand protocol dat vaak al in de netwerktechnologie wordt toegepast: het Rapid Spanning Tree Protocol, oftewel RSTP. Dit protocol is ontwikkeld om een redundant netwerk te realiseren. Alle managed switches van Phoenix Contact ondersteunen RSTP.

Back-up functie

Het Rapid Spanning Tree Protocol is ontwikkeld om een ‘redundante’ netwerkcommunicatie te realiseren, waarbij het netwerk bewust in bijvoorbeeld een ring (loop) aangelegd kan worden. Netwerkswitches die RSTP ondersteunen herkennen dat het netwerk communicatie technisch is kortgesloten en reageren daarop door een deel van de netwerkloop passief te schakelen voor het normale dataverkeer. Hierdoor kunnen de datatelegrammen niet meer rondzingen en blijft de datacommunicatie gewaarborgd.

Kabel verkeerd aangesloten

Het mooie is dat RSTP dus een loop in de communicatietopologie herkent, ook wanneer dit niet de bedoeling was omdat er een kabel verkeerd was aangesloten. En dat voorkomt in complexe netwerken heel wat zeer tijdrovend zoekwerk. Kortom, een pleidooi om altijd switches in te bouwen die het Rapid Spanning Tree Protocol ondersteunen. De FL 2000 switches van Phoenix Contact zijn hiervan een mooi voorbeeld omdat ze dat ook in de unmanaged-mode ondersteunen.

PRP voor maximale beschikbaarheid

Maar het is ook goed om in dit kader nog even het Parallel Redundancy Prodocol (PRP) tegen het licht te houden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld RSTP maakt deze internationale standaard, datacommunicatie zonder omschakeltijden mogelijk en zorgt zo voor een uiterst hoge beschikbaarheid.

Geen omschakeltijd!

PRP-netwerkredundantie is gebaseerd op twee onafhankelijke, actieve paden tussen twee apparaten. De zender gebruikt twee onafhankelijke netwerktrajecten, die tegelijkertijd dezelfde data versturen. Het protocol zorgt er bij de redundantiecontrole voor dat de ontvanger alleen het eerste datapakket gebruikt en het tweede afwijst. Wordt slechts één pakket ontvangen, dan weet de ontvanger dat op het andere pad sprake is van uitval. Het grote voordeel van PRP zit in de onderbrekingsvrije omschakeling, met als resultaat geen omschakeltijd dus de hoogst mogelijke beschikbaarheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het uitsluiten van loops met RSTP of  PRP?  Bekijk dan ook onze video over netwerkredundantie met PRP

Video_RSTP

Natuurlijk hoor ik ook graag uw ervaringen om netwerkloops te voorkomen. Geef uw mening gerust in de comments!

Call to action banner_webinar industriele netwerkarchitectuur_inschrijven

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *